De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft een nieuwe naam: Algemeen Bestuur. De naamswijziging zorgt voor meer herkenning en past beter bij de huidige tijd. Deze aanduiding wordt ook in de Waterschapswet gehanteerd en sluit aan bij veel andere waterschappen in Nederland. De wijziging heeft geen invloed op de taken en verantwoordelijkheden. Het bestuur blijft hetzelfde doen. Alleen de naam verandert. 

Provincie Flevoland heeft de naamswijziging vastgesteld

De naamswijziging is door Provinciale Staten van Flevoland op 29 mei 2024 vastgesteld in het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland. Hoewel het beheergebied van Zuiderzeeland ook delen van de provincies Fryslân en Overijssel omvat, is provincie Flevoland bevoegd om reglementswijzigingen van het waterschap door te voeren.  

De naamswijziging komt voort uit een initiatiefvoorstel

Het initiatief voor de naamswijziging is genomen in de vorige bestuursperiode (2019-2023). Toenmalig bestuurslid Herman Zwaaf (AWP) heeft hiervoor in oktober 2022 een initiatiefvoorstel ingediend. Doel van het voorstel was de duidelijkheid te vergroten over de naamgeving van het hoogste bestuursorgaan van het waterschap.