Om al het waterschapswerk uit te kunnen voeren is voor 2022 een bedrag van 84,1 miljoen euro nodig. Op uw aanslagbiljet staat hoeveel u hieraan meebetaalt. Met uw bijdrage doet het waterschap een aantal dingen.

Inkomsten: waar komt het geld vandaan?

Uit de zuiveringsheffing ontvangt het waterschap 33,9 miljoen euro. En uit de watersysteemheffing 50,2 miljoen euro. Dat is inclusief 0,7 miljoen verontreinigingsheffing. 

Rekenvoorbeelden 2022

 • Een éénpersoonshuishouden in een huurwoning betaalt 151,39 euro.
 • Een meerpersoonshuishouden in een huurwoning betaalt 276,39 euro.
 • Een éénpersoonshuishoudens met een koopwoning met een waarde van 252.000 euro betaalt 246,65 euro.
 • Een meerpersoonshuishouden met een koopwoning met een waarde van 252.000 euro betaalt 371,62.
 • Bij WOZ-waarde geldt dat 252.000 euro de huidige waarde is in 2021. Voor 2022 is in dit rekenvoorbeeld uitgegaan van een stijging van de WOZ-waarde met 8,5 procent.
   
 • Natuurorganisaties met 1.000 hectare natuurterrein betalen 10.460 euro.
   
 • Agrarische bedrijven met gebouwen ter waarde van 672.000 euro en 70 hectare grond betalen 7.922,18 euro.
 • Industriële bedrijven met gebouwen ter waarde van 1,96 miljoen euro en 100 vervuilingseenheden betalen 6.990,96 euro.

Uitgaven: dit doet Waterschap Zuiderzeeland met uw belastinggeld

Zuiveringstaak

 • 5 afvalwaterzuiveringsinstallaties
 • 28 miljoen m3 afvalwater per jaar

Schoon water

We zuiveren het afvalwater van bedrijven en huizen dat via douche, toilet en gootsteen in het riool terecht komt. Het gezuiverde water pompen we terug naar de sloten. Onze vijf afvalwaterzuiveringsinstallaties zuiveren jaarlijks 28 miljoen m3 afvalwater.

Watersysteemtaak

 • 255 kilometer dijken
 • 1200 kilometer watergangen
 • 7 gemalen
 • 365 stuwen
 • 12 officiële zwemwaterlocaties

Waterveiligheid

We onderhouden en beheren de dijken rondom de polders die ons beschermen tegen het water. Regelmatig inspecteren we de dijken op schade en onderhouden we de oevers en dijken. Het gaat om 255 kilometer aan dijken, 1200 kilometer watergangen, 7 gemalen, 365 stuwen en 12 officiële zwemwaterlocaties.

Voldoende water

We houden water in sloten, vaarten en tochten op peil. Niet te hoog, niet te laag. Het teveel aan water pompen we met behulp van gemalen de polders uit.

Waterkwaliteit

We houden het water in sloten, vaarten en tochten schoon. Dat is nodig voor een goede doorstroom van de watergangen. Ook creëren we natuurvriendelijke oevers en houden we de waterkwaliteit in de gaten.

Het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland beslaat 242.000 hectare en er wonen 433.000 inwoners.

Download

Heeft u gevonden wat u zocht?