Maakt u ruimtelijke plannen? Dan moet u daarin ook het belang van water laten meewegen. Of u dat in uw plannen al doet, ontdekt u met de Watertoets. 

Naar de watertoets

Waarom de Watertoets? 

Het water moest de afgelopen decennia vaak plaatsmaken voor woningbouw en bedrijven. Daarbij werd vaak te weinig rekening gehouden met het belang van het water. 

Sinds 1 november 2003 staat in de wet dat het belang van water een grote rol moet spelen in alle ruimtelijke plannen. 

Om ervoor te zorgen dat ruimtelijke procedures daardoor niet vertragen, is de Watertoets er. Die kunt u online invullen. Vervolgens ziet u direct of u in uw plan (al) voldoende rekening houdt met water. En zo niet, op welke punten u uw plan moet verbeteren. 

Vragen of opmerkingen? 

Neem contact op. 

Heeft u gevonden wat u zocht?