Waterveiligheid, voldoende water en schoon water zijn de drie kerntaken van Waterschap Zuiderzeeland. Door middel van watertoezicht ziet het waterschap er op toe dat werkzaamheden bij oppervlaktewater (sloten e.d.) en dijken volgens de regels worden uitgevoerd. Hiermee levert watertoezicht naast het eigen beheer en onderhoud door het waterschap een bijdrage aan de doelen veilige dijken, het voorkomen van wateroverlast/-tekort en een goede kwaliteit van het oppervlaktewater.