Ambitieus en betrokken. Twee woorden die Robin Oudejans (26) typeren als het gaat om zijn rol als projectleider bij Waterschap Zuiderzeeland. Betrokken is hij ook bij de waterschapsverkiezingen. Naast zijn werk is hij het liefst bij alle verkiezingen vrijwilliger: ‘Op deze manier kan ik bijdragen aan een eerlijk, democratisch proces.’

Van traineeship naar projectleider

Na zijn studie Kust- en Zeemanagement in Leeuwarden heeft Robin een traineeship gevolgd bij Waterschap Drents Overijsselse Delta en bij Waterschap Zuiderzeeland. Al lerend deed hij werkervaring op, waardoor hij kon solliciteren naar de functie van projectleider.

In zijn nieuwe functie werkt hij aan een project rondom de waterwet. Het waterschap heeft namelijk de verplichting om in 2050 alle dijken in Flevoland sterk genoeg te hebben. Dat zijn ze nu ook, maar de omstandigheden rondom het klimaat veranderen. Robin brengt in kaart hoe het waterschap het beste wordt ingericht om aan de wet te kunnen (blijven) voldoen.

Nog 27 jaar te gaan?

Het volledige project is pas afgerond in 2050. Is Robin over 27 jaar nog steeds bij Waterschap Zuiderzeeland aan het werk? Hierover zegt hij gniffelend: ‘Dat zou best kunnen! Als er genoeg uitdaging blijft, dan zeker.’ Zijn drijfveer? Kunnen bijdragen aan iets waar iederéén beter van wordt: veilig wonen, werken en leven. Ook vindt Robin het mooi om te zien hoeveel oog het waterschap heeft voor de omgeving. ‘Dit motiveert mij om mij keihard in te blijven zetten voor wat we hier doen.’
 

Vertrouwen in het proces

Naast zijn werk als projectleider zet hij zich tijdens de waterschapsverkiezingen vaak in als vrijwilliger. In die rol controleert hij bij kiezers (de geldigheid van) hun stempas en legitimatie en geeft hen, als de papieren in orde zijn, het stembiljet. Aan het einde van de dag helpt Robin ook mee met het tellen van de stemmen. ‘We kunnen veel zeggen over de democratie. Maar als je er zelf geen actieve rol in pakt, vraag ik me af of je wel het recht hebt om er van alles over te roepen. Ik kan op deze manier een bijdrage leveren, vanaf het stemmen tot aan de uitvoering van projecten. Ook vergroot het mijn vertrouwen in hoe het verkiezingsproces verloopt.’

Een stem mét effect

Robin heeft een duidelijk beeld van de invloed van het stemmen van inwoners op de koers die het waterschap vaart. Toch voelen veel mensen geen noodzaak om te stemmen: 56% van de Nederlanders is van plan 15 maart hun stem te laten horen in de waterschapsverkiezingen. Die opkomst is aan de lage kant, als we die vergelijken met de Provinciale Statenverkiezingen.

Mensen weten ook niet altijd wat een waterschap precies doet. Dit kan ook een reden zijn om niet te stemmen: het lijkt een 'ver-van-mijn-bed-show'. Maar dat is het niet! Robin: ‘Er valt echt iets te kiezen. Als inwoners van Flevoland en het stukje Overijssel en Friesland blijven we bijvoorbeeld dijken nodig hebben. Dat zal niet veranderen. Maar de accenten in de plannen daarover worden écht gekleurd door alle individuele stemmen!’

De uitdrukking ‘niet in mijn achtertuin!’ sluit hier volgens Robin goed op aan. ‘Het maakt mensen niet uit welke keuzes er gemaakt worden, totdat bijvoorbeeld de dijk zo ver verhoogd moet worden dat hun uitzicht wordt verpest. Dan raakt het mensen persoonlijk.’ Maar voor dijkversterking zijn meerdere oplossingen mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld de oever aan de voorkant groter worden gemaakt, zodat de golven van tevoren al worden afgeremd. Dit is Waterschap Zuiderzeeland van plan bij de IJsselmeerdijk. Dan hoeven we de dijk niet, of minder te verhogen. Daarbij heeft het gunstige gevolgen voor de natuur en biodiversiteit. 

‘Een dijk is dus heel belangrijk voor onze veiligheid en de biodiversiteit. Maar een dijk kan veel meer zijn. De waterschappen kunnen ook investeren in recreatieve mogelijkheden op én langs een dijk. Robin: ‘Wil jij bijvoorbeeld kunnen fietsen, wandelen en watersporten bij de dijk bij jou in de buurt, of vind je dat de dijken alleen maar moeten zorgen dat het water wordt tegengehouden? Dat hangt dus ook af van wat mensen stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen. Elke bestuurder vindt iets anders belangrijk en het bestuur hakt uiteindelijk de knopen door.’

Ook interessant