Waterschap Zuiderzeeland heeft de werkzaamheden voor het vervangen van de stuw in de Luttelgeestertocht bij Luttelgeest afgerond. De Luttelgeestertocht is één van de twee hoofdtochten die het water uit het gebied rond Luttelgeest afvoert naar de Zwolse Vaart. Het project liep een paar weken uit doordat de levering van onderdelen was vertraagd. De nieuwe stuw is eind november in bedrijf genomen en voldoet weer aan de eisen voor waterveiligheid en waterafvoer in het gebied. 

Verschillende werkzaamheden werden uitgevoerd bij het vervangen van de stuw

Voor het vervangen, zetten we de stuw eerst droog door het tijdelijk indammen met stalen damwanden. De waterafvoer in het achterliggende gebied liep gedeeltelijk via andere tochten. We plaatsten een tijdelijke pompinstallatie langs de werkplek van de stuw, om water te kunnen blijven afvoeren. Na het droogzetten werden de bestaande elektrische installatie en stuwklep verwijderd. 

De nieuwe stuw is opgebouwd uit stalen damwanden en een nieuw betonnen dek. De stuwklep is gereviseerd en teruggeplaatst. Verder is de stuw voorzien van een nieuwe buitenkast in de huisstijl van Waterschap Zuiderzeeland en een nieuwe binnenkast met besturing voor de stuwklep.

Om de stuwklep goed te kunnen regelen, meten we het waterpeil. Hiervoor zijn twee nieuwe peilmetingen geplaatst. Door het hoogteverschil bij de stuw meten we het waterpeil waar het water vandaan komt en het waterpeil waar het water heen stroomt. Dit noemen we ook wel boven- en benedenstrooms.

Een stuw zorgt ervoor dat het water in een tocht niet te snel naar het laagste punt stroomt

Zo hebben planten en dieren in het water genoeg ruimte en zakt het waterpeil niet te snel. Er zijn in Flevoland vaste en regelbare stuwen. Een vaste stuw staat altijd ingesteld op een vast waterpeil. Met een regelbare stuw kunnen we de waterafvoer beter sturen doordat een aandrijving een klep of schuif aanstuurt. De stuw in de Luttelgeestertocht is een regelbare stuw en heeft een stuwklep. Zoals alle regelbare stuwen is deze stuw aangesloten op een peilbeheersysteem. Hierdoor is efficiënt peilbeheer mogelijk. We kunnen de stuw in verschillende periodes van het jaar op een ander peil instellen. 

In Flevoland beheert het waterschap honderden stuwen

Ze zorgen samen met de gemalen en waterinlaten voor een goed waterpeil. Het water dat tussen de stuwen staat, is te gebruiken voor beregening van bijvoorbeeld gewassen, sportvelden of natuur. Door het gebruik van water zakt het waterpeil. Aan de andere kant kan het waterpeil bij stevige buien snel stijgen.