In de afgelopen weken is de stuw in de Zwijnstocht vervangen. Hiermee voldoet de stuw weer aan alle veiligheids- en afvoereisen. De nieuwe, geautomatiseerde stuw zorgt dat de afvoer van water nog nauwkeuriger geregeld wordt.

We voerden verschillende werkzaamheden uit bij het vervangen van de stuw

De stuw werd eerst drooggelegd door het plaatsen van stalen damwanden. Vervolgens plaatsten we een tijdelijke pompinstallatie om het water te kunnen afvoeren. Daarna konden we de bestaande vaste stuw verwijderen. 

De nieuwe stuw is opgebouwd uit stalen damwanden, een betonnen dek en heeft een geautomatiseerde stuwklep. Hiermee wordt het waterpeil beter geregeld. De besturing staat in een besturingskast met een zonnepaneel. De opgewekte energie, slaan we op in twee accu’s. De energievoorziening voor de automatisering en de aansturing is zo duurzaam uitgevoerd.

Om de stuwklep goed te kunnen regelen, meten we het waterpeil. Hiervoor plaatsten we twee nieuwe peilmetingen. Omdat er bij een stuw een hoogteverschil is,  meten we het waterpeil waar het water vandaan komt (dat noemen we bovenstrooms) en het waterpeil waar het water heen stroomt (benedenstrooms). Zo blijft het waterpeil op de gewenste hoogte. Het waterschap heeft meerdere geautomatiseerde stuwen in het beheergebied staan. Hiervoor is een hoofdpost ingericht die de stuwen aansturen. Ook deze stuw in de Zwijnstocht is gekoppeld met de hoofdpost.

Bron: Dick van der Molen
Bron: D. van der Molen van aannemersbedrijf BWO. Bagger Werken Oosterwolde (www.bwobv.nl)

Een aantal materialen kunnen we hergebruiken

Na het slopen voerde de aannemer een deel van de materialen af naar erkende verwerkers. De vrijgekomen stortstenen hebben we opgeslagen in een depot. Ze worden volgend jaar weer gebruikt voor het afwerken van de dijk bij een ander project. 

Voor de nieuwe stuw gebruikte de aannemer  eerder gebruikte damwandplanken. Door samen met de aannemer kritisch te kijken naar de vrijkomende en toe te passen materialen, bespaarden we op dit project op de kosten en op nieuwe grondstoffen, terwijl de kwaliteit nog steeds gewaarborgd is. 

Bron: D. van der Molen van aannemersbedrijf BWO. Bagger Werken Oosterwolde (www.bwobv.nl(externe link)).

Ook interessant