Versterking Zuidermeerdijk - MSNF (HWBP)

De Zuidermeerdijk is onderdeel van een 40 kilometer lang traject dat de Noordoostpolder beschermt tegen het IJsselmeer. Ten zuiden van Urk gaat de provincie Flevoland een buitendijkse haven aanleggen: de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF). Vanwege de aanleg van de MSNF is de Zuidermeerdijk getoetst op de normen die gelden voor de waterveiligheid van deze dijk. Hieruit blijkt dat de dijk niet voldoet aan de normering. Waterschap Zuiderzeeland werkt samen met de provincie en de andere samenwerkingspartners in project MSNF, omdat daarmee een deel (circa 1 km) van de versterkingsopgave van de Zuidermeerdijk wordt opgelost.

De versterking van dit deel van de Zuidermeerdijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma - HWBP, waarmee de waterschappen en het Rijk Nederland waterveilig maken.

Achtergrondinformatie

De havenontwikkeling bood een kans om de gebiedsontwikkeling te koppelen aan de waterveiligheidsopgave. Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland hebben samen gezocht naar een slim ontwerp van het 1 kilometer lange (toekomstige) haventerrein.

Na maatschappelijk en technisch onderzoek is gebleken dat de aan te leggen golfbreker(s) aangewezen kan (kunnen) worden als onderdeel van de primaire kering. Hiermee is de waterveiligheidsopgave opgelost, is een toekomstige versterking relatief makkelijk uitvoerbaar en is er voldoende handelingsvrijheid voor toekomstige ondernemers op het haventerrein.

De dijkopgave is eigenlijk een meekoppelkans van een grotere havenontwikkeling en bevindt zich nu in de planuitwerkingsfase. De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn inmiddels ook gestart door provincie Flevoland. 
Kijk op de projectpagina van Flevoland voor de laatste informatie over de stand van zaken van dit project.

Schetsmatig ontwerp hoe MSNF eruit kan komen te zien

Contact of afspraak maken

Heeft u vragen, suggesties, ideeën, wensen of zorgen, dan kunt u contact opnemen met projectmanager Teun Molenaar via 
0320 274 911 of communicatie@zuiderzeeland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?