Waterschap Zuiderzeeland publiceert sinds deze week de agenda’s van de vergaderingen van het college van Dijkgraaf en Heemraden (het dagelijks bestuur). Openheid en transparantie staan bij het waterschap hoog in het vaandel. Zuiderzeeland publiceert al jaren de openbare besluiten van het college op de website. Nu wordt ook voorafgaand aan de collegevergaderingen de agenda gepubliceerd.

Wet open overheid (Woo) en actieve openbaarmaking

De Woo schrijft voor dat overheden - zoals waterschappen - de agenda’s en besluitenlijsten van de collegevergaderingen openbaar maken. De besluitenlijsten van het college staan al jaren op de website van Zuiderzeeland. Nu is dat ook geregeld voor de agenda’s. Overigens zijn ook de vergaderstukken en verslagen van het algemeen bestuur allemaal openbaar.

De agenda's en besluitenlijsten van het dagelijks bestuur en alle stukken van het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland zijn nu op één plek terug te vinden(externe link).

Register Geheimhouding

In het Register Geheimhouding staan de stukken van het dagelijks en algemeen bestuur die niet openbaar zijn (vanwege bijvoorbeeld economische belangen of de bescherming van persoonsgegevens). Ieder half jaar wordt dit register door het bestuur beoordeeld en op basis daarvan geactualiseerd.