Na de successen van de vispassages in Gemaal Vissering op Urk, Gemaal Colijn in Ketelhaven en in de Pluvierentocht bij Zeewolde, leggen wij vanaf volgende week nog 5 vispassages aan in Flevoland. Via deze passages kunnen vissen van een lager waterpeil, naar een hoger peil zwemmen, en andersom. Dat is goed voor de visstand. Met andere woorden: de diversiteit van de vissen in verschillende wateren. En een goede visstand draagt bij aan een goede kwaliteit van het water (Kaderrichtlijn Water). De passages komen in de Nijkerkertocht, Spijktocht (op 2 locaties), Oldebroekertocht en de Luttelgeestertocht.  

De werkzaamheden beginnen in week 42 

De werkzaamheden beginnen in week 42. De installatie van een vispassage duurt ongeveer een week. U heeft geen last van deze werkzaamheden. De werkzaamheden in de Spijktocht zijn wel zichtbaar vanaf het fietspad.  

Wat gaat er precies gebeuren? 

Voor de vispassages gebruiken we de Vislift. Er worden twee typen liften geplaatst. De zogenoemde 700, voor een peilverschil tot 70 cm en de 1450, voor een peilverschil tot 145 cm. Verder plaatsen we beschoeiing, een duiker en zonnepanelen. De zonnepanelen voorzien de apparatuur van stroom, waarmee we de watertemperatuur en de EC-waarde (nodig voor het bepalen van het zoutgehalte) kunnen monitoren. Daarnaast kunnen we met een slim camerasysteem de vissen in beeld brengen en de hoeveelheid vissen in de gaten houden die de vislift in- en uitzwemmen.  

Uitvoering en financiering  

De vispassages worden geplaatst door de firma Vislift BV / Van der Plas Civiel B.V. Voor de realisatie van de vispassages ontvangen wij financiële steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). 

Lees meer over de werking en het belang van vispassages.