Vispassages voor betere visstand en waterkwaliteit

Visverkeer: het klinkt als een animatiefilm met pratende waterdiertjes, maar in Flevoland gebeurt het echt. Met onze vispassages kunnen vissen namelijk heen en weer zwemmen tussen water met een hoger of lager waterpeil. Hieronder kunt u lezen waarom dit belangrijk is en hoe het precies werkt.

Vissen hebben verschillende plekken nodig om te overleven 

In Flevoland leven zo'n 40 verschillende soorten vissen. Al deze vissoorten hebben verschillende plekken nodig om te overleven. Kleiner en plantenrijker water is bijvoorbeeld geschikter om te paaien (voortplanten) en op te groeien. Overwinteren doen veel vissoorten juist liever in dieper en groter water.  

Door de vispassage in de Pluvierentocht in Zeewolde kunnen vissen bijvoorbeeld van de Hoge Dwarsvaart naar de Pluvierentocht zwemmen en andersom. Bij gemaal Colijn in Ketelhaven zorgt een vispassage dat vissen Zuidelijk- en Oostelijk Flevoland kunnen bereiken, vanuit het Ketelmeer. En bij gemaal Vissering op Urk kunnen vissen vrij heen en weer zwemmen tussen het IJsselmeer en de Noordoostpolder. 

In het najaar van 2023 komen er met dit project nog 5 visliften bij, in de Nijkerkertocht, Spijktocht (op twee locaties), Oldebroekertocht en de Luttelgeestertocht. 

Verbeteren van biodiversiteit en waterkwaliteit 

Door deze gebieden met elkaar te verbinden vergroot het leefgebied van de vissen. Vissen kunnen weer komen op plaatsen die eerder waren afgesloten. Zo ontwikkelt zich een evenwichtige visstand die past bij het watersysteem. Dit is onderdeel van een goede biologische waterkwaliteit en draagt bij aan de biodiversiteit.  

De vispassages zijn dus een belangrijke maatregel om de Europese doelen voor waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water) te halen en bij te dragen aan een grotere biodiversiteit.  

Adviseur waterkwaliteit en ecologie Marianne Wolfs:

“Een vis als de paling komt als klein aaltje ter wereld bij de Sargassozee, en zwemt dan met de golfstroming mee naar Europa. Dan zwemt hij bij ons het water binnen en gaat zo door richting de slootjes. Tegen de tijd dat de paling een dikke schieraal is – na een jaar of 6 jaar – gaat hij de polder weer uit, steekt ‘ie weer over en gaat zichzelf voortplanten. Daar heb je wel wat visverbindingen voor nodig.”

Lees het hele interview over vismigratie met Marianne.

Monitoring van de vispassages en de resultaten 

Wat het effect is op de vissoorten en de vistrek gaan we onderzoeken met een innovatief slim camerasysteem op basis van algoritmes. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de hoeveelheid en de verschillende soorten vis die de vispassage gebruiken. We weten dan zeker dat de vispassages goed werken. 

Hoe werkt een vispassage precies?

Een voorbeeld van een vispassage is de Smart Vislift, een speciaal model vispassage, die eind 2020 in de Pluvierentocht geplaatst is. Marianne: ‘Dit is een ronde bak, waarin de vissen kamertje voor kamertje, als een soort wokkel omhoog kunnen zwemmen. De smart vislift heeft daarbij ook nog een camera, waarmee hij vissen kan herkennen en tellen. Op een website kunnen we dan grafieken bekijken die precies laten zien welke vissoorten zijn langsgekomen.’

Afbeelding: Vislift