Almere groeit snel. Op dit moment heeft de huidige zuiveringsinstallatie nog voldoende capaciteit om het afvalwater van inwoners en ondernemers te kunnen zuiveren, maar uitbreiding zal nodig zijn tussen 2027 en 2030. Daarom zijn wij op zoek naar partijen die ons helpen bij deze uitbreiding én renovatie van afvalwaterzuivering Almere (AWZI).

Dit is een belangrijk project voor Waterschap Zuiderzeeland. We gaan de zuivering zelf én de processen verduurzamen. Hoe?  

  1. We gaan het restproduct van het zuiveringsproces, het zuiveringsslib, vergisten. Hierdoor ontstaat biogas. 
  2. Het geproduceerde biogas werken we op naar aardgas kwaliteit (groengas). Het vrijkomende CO2 wordt vervloeid (groene CO2). 
  3. En verder verbeteren we de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater aanzienlijk doordat we microverontreinigingen zoals medicijnresten gaan verwijderen. Dit doen we met het doseren van poederkool. 

De aanbesteding: aanpassingen in de waterlijn en bouw van slibvergistingsinstallatie

We vergroten de capaciteit van de zuivering door aanpassingen in de waterlijn (door een nabezinktank om te bouwen naar een voorbezinktank) en de bouw van een slibvergistingsinstallatie. Verder bestaan de werkzaamheden onder andere uit:

  • de realisatie van slibvergistingstanks inclusief buffers en gasopslag;
  • het realiseren van een slibverwerkingsgebouw (inclusief diverse installaties);
  • het vergroten van de bestaande slibverwerkingscapaciteit;
  • het plaatsen van geurbehandelingsinstallaties;
  • het realiseren van een installatie voor het verwijderen van medicijnresten.  
3D tekening toekomstige situatie afvalwaterzuivering Almere
3D tekening toekomstige situatie afvalwaterzuivering Almere

Meer informatie

Interesse in deze aanbesteding? Bekijk de tenders op Tenderned:

Lees meer over onze afvalwaterzuiveringen en onze technieken

Niet gevonden wat u zocht?