Half september 2020 is het waterschap gestart met de aanleg van een zonneweide op het eigen terrein van de afvalwaterzuivering in Lelystad (AWZI). In de komende maanden leggen we hier 652 nieuwe zonnepanelen aan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in december 2020 klaar. De nieuwe panelen brengen vanaf dat moment per jaar 228.000 kWh op. Met de aanleg van deze zonneweide werken we aan onze doelstellingen om op energiegebied een duurzaam en toekomstbestendig waterschap te zijn. 

Vanaf december 2020 is het waterschapshuis volledig energieneutraal

In 2017 is het waterschapshuis aan de Lindelaan in Lelystad verbouwd en duurzaam opgeleverd. Op het dak van het waterschapshuis zijn al 186 zonnepanelen geplaatst. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft de ambitie vastgesteld om het waterschapshuis volledig energieneutraal uit te voeren. Om het waterschapshuis volledig energieneutraal te laten zijn, is er voor gekozen een zonneweide op de AWZI Lelystad te realiseren. Het opgewekte vermogen van de zonneweide telt mee voor de verduurzaming van het waterschapshuis. Het is de laatste stap naar de realisatie van een energieneutraal waterschapshuis.
 

Voor de realisatie maken we gebruik van een subsidie

Dit is een SDE subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie). En is verstrekt door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). 

Onze doelen voor duurzame energie staan in het Masterplan Duurzame Energie. Het opwekken van zonne-energie is een onderdeel van dit masterplan.

Vragen en antwoorden

Vanaf december 2020 is het waterschapshuis volledig energieneutraal

In 2017 is het waterschapshuis aan de Lindelaan in Lelystad verbouwd en duurzaam opgeleverd. Op het dak van het waterschapshuis zijn al 186 zonnepanelen geplaatst. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft de ambitie vastgesteld om het waterschapshuis volledig energieneutraal uit te voeren. Om het waterschapshuis volledig energieneutraal te laten zijn, is er voor gekozen een zonneweide op de AWZI Lelystad te realiseren. Het opgewekte vermogen van de zonneweide telt mee voor de verduurzaming van het waterschapshuis. Het is de laatste stap naar de realisatie van een energieneutraal waterschapshuis.

Bloemenstrook op de locatie blijft behouden

Bij de keuze van de locatie van de zonnepanelen is hier rekening mee gehouden. Op die manier blijft er ruimte voor biodiversiteit. De zonnepanelen komen namelijk op een frameconstructie onder een hoek van 20 graden te staan. De voorzijde, de lage kant, plaatsen we 80 cm boven het maaiveld. De achterzijde, de hoge kant wordt 210 cm ( of 2.10 meter) boven het maaiveld geplaatst. Het grasveld en de bloemenstrook rondom en onder de zonnepanelen blijft volledig behouden.

Voor de realisatie maken we gebruik van een subsidie

Dit is een SDE subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie). En is verstrekt door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). 

Heeft u gevonden wat u zocht?