De toekomstige bewoners van Oosterwold:

  • Vragen een watervergunning aan. De watervergunning gaat over het functioneren van het watersysteem op het kavel en het voorkomen van wateroverlast.
  • Doen een melding voor het ‘Besluit lozing afvalwater huishoudens’. Deze melding gaat over het lozen van gezuiverd afvalwater. Dit hoeft niet als u aansluit op een decentrale zuivering of de riolering van de gemeente.

Afhankelijk van de plannen van de initiatiefnemer wordt er soms ook een vergunningaanvraag ingediend voor het onttrekken en lozen van grondwater. Dit kan van toepassing zijn wanneer bewoners grondwater willen onttrekken of een put willen slaan, bijvoorbeeld ten behoeve van bluswater.

Informatie over vergunningaanvraag

Waterschap Zuiderzeeland heeft een informatiegids ontwikkeld die helpt bij de vergunningaanvraag:

In deze gids is te lezen wat er aangeleverd moet worden om een complete vergunningaanvraag in te dienen en aan welke voorwaarden het waterplan moet voldoen.

Vergunningaanvraag voorbespreken

Wij raden bewoners aan om de vergunningaanvraag vóór het indienen te bespreken met het waterschap. Samen met een vergunningverlener wordt dan bekeken of de aanvraag volledig is. Dit kan wekelijks tijdens spreekuur. Voor vragen over uw waterplan en algemene vragen over water, kunt u ook op ons tijdens dit spreekuur terecht. Heeft u vragen over het indienen van de aanvraag en de melding van uw initiatief en/of wilt u hiervoor de handleiding ontvangen? Neemt u dan contact op met het team Waterprocedures van het waterschap. Dat kan via e-mailadres oosterwold@zuiderzeeland.nl.

Vergunningaanvraag indienen

De watervergunning wordt digitaal aangevraagd via het Omgevingsloket Online. De ‘Handleiding aanvragen watervergunning’ ondersteunt hierbij. In het Omgevingsloket wordt ook de omgevingsvergunning aangevraagd en het lozen van afvalwater of het onttrekken van grondwater gemeld.

Bij een volledige aanvraag wordt de vergunning binnen de wettelijke termijn van 8 weken verstrekt.

Bewoners van Oosterwold hebben geen watertoets nodig.

Vragen?

Watervragen over Oosterwold? Neem dan contact op met oosterwold@zuiderzeeland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?