Zelf uw eigen groene en duurzame woongebied inrichten: klinkt goed he? De bewoners van Oosterwold doen het. Oosterwold ligt tussen Almere en Zeewolde. Met enkele spelregels op zak kiezen de bewoners hun eigen woning, ze realiseren de wegen, het groen, de openbare ruimte en… het water.

Waterschap Zuiderzeeland werkt aan deze bijzondere manier van gebiedsontwikkeling. Dat doen we samen met de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Flevoland.

Waterhuishouding in Oosterwold

Als waterschap houden we in de gaten of de waterhuishouding in Oosterwold goed geregeld is. Dat is belangrijk, want daardoor is er minder kans op wateroverlast. Ook houden we zo de waterkwaliteit goed. Wist u dat u als bewoner van Oosterwold zelf verantwoordelijk bent voor de waterhuishouding op uw kavel? U moet dus zelf maatregelen nemen om omgeving veilig en schoon te houden.

Vergunning watersysteem

Als u in Oosterwold komt wonen, moet u een ontwikkelplan opstellen. Hierin beschrijft u ook hoe u het watersysteem wil gaan aanleggen. Dit noemen wij het waterplan. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Het ontwikkelplan is een onderdeel van deze vergunning.

Lozen van huishoudelijk afvalwater

Huishoudelijk afvalwater is water uit de douche, wc en wasmachine. Om dit afvalwater veilig kwijt te raken, moet in gemeente Almere tegenwoordig iedereen aangesloten zijn op de riolering. Daarom verlenen wij sinds 5 juli 2022 geen lozingsvergunningen meer in Oosterwold.

In Oosterwold zijn bewoners zelf verantwoordelijk voor voldoende waterberging

In droge zomerse periodes begrijpen we dat er zorgen zijn over het waterpeil in de kavelsloten. Maar dat is niet iets waar het waterschap voor zorgt. Het waterschap regelt het peilniveau van het hoofdwatersysteem en dus niet het peilniveau van de kavelsloten. Om ook in droge periodes over voldoende water te kunnen beschikken voor bijvoorbeeld stadslandbouw, regelen bewoners zelf de waterberging. Dat kan bijvoorbeeld met een buffertank.

Ontgrondingenwet

Om het watersysteem aan te kunnen leggen, wordt grond afgegraven. Volgens de Ontgrondingenwet kunt u verplicht zijn om dit te melden. Soms moet u er zelfs een vergunning voor aanvragen. Actuele informatie hierover staat op de website van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek .

Ondersteuning voor bewoners

Kunt u wel wat hulp gebruiken? Dan kunt u met een medewerker van het waterschap het waterplan of de aanvraag voor een watervergunning bespreken. Hiervoor stuurt u een mail naar oosterwold@zuiderzeeland.nl. Zet in de mail uw naam, initiatiefnummer, telefoonnummer, straatnaam (als dat al bekend is) en het onderwerp dat u graag wil bespreken. Wij maken dan een afspraak met u. De afspraak wordt meestal gepland op een woensdag. 

Vragen?

Watervragen over Oosterwold? Neem dan contact op met oosterwold@zuiderzeeland.nl.

Ook interessant

Meer informatie over Oosterwold

Heeft u gevonden wat u zocht?