Samen maken we Flevoland

Flevoland is de jongste provincie van Nederland. Het gebied waarin we wonen en werken werd uitgetekend op de tekentafel. Innovatie, pioniersgeest en samenwerken zit in ons DNA. Ook in de toekomst willen we dat het in Flevoland goed toeven is. Omdat te realiseren slaan de provincie Flevoland, het Rijk, Waterschap Zuiderzeeland en de 6 gemeenten de handen ineen.

Samen staan we sterk

Door een langdurige samenwerking kunnen we de strategische opgaven gezamenlijk aanvliegen. En de onderlinge samenhang bewaken. Samen staan we sterk en zo kunnen we een sterke regionale stem laten horen in landelijk beleid. Regio en Rijk stelden samen de Strategische Agenda Flevoland (SAF) op. Hierin leest u welke concrete stappen we gaan zetten.

Water en bodem vormen de basis van ons bestaan

Een natuurlijk fundament waar we samen zuinig op moeten zijn en rekening mee moeten houden. We lopen tegen de grenzen aan. De bodem daalt, het wordt droger en de neerslag wordt heviger. Daarom moeten water en bodem sturend zijn in waar en hoe ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Het waterschap werkt daarom vanuit de Strategische Agenda samen met de andere overheden in ons gebied mee aan een ‘robuust natuurlijk fundament’.

Meer informatie

Samen maken we Flevoland: Samen Maken We Flevoland - Provincie Flevoland
Strategische Agenda Flevoland: Strategische Agenda Flevoland - Provincie Flevoland
Eigen pagina over Water en bodem sturend: Water en bodem sturend | Waterschap Zuiderzeeland

Heeft u gevonden wat u zocht?