Verhogen erosiebestendigheid overgangen dijkbekleding

In het innovatieproject ‘verhogen erosiebestendigheid overgangen dijkbekleding’ onderzoekt het waterschap samen met andere partijen vijf nieuwe methoden die erosie van dijkovergangen moeten tegengaan. Onderdeel van het onderzoek is het uitvoeren van golfoverslagproeven met een golfoverslagsimulator. Aan de binnenzijde van de dijk bij de overgang zijn verschillende methoden aangelegd die we gaan testen.   Dit zijn een blokkenmat, geotextiel, mixed in place, verdichte klei en een vloeiende overgang.

De proeven voeren we uit vanaf 25 september tot november 2023 op de IJsselmeerdijk tussen CTU Flevokust en de Maximacentrale. De meest kansrijke methode(n) leggen we vast in een ontwerpleidraad. Vervolgens kunnen Zuiderzeeland en andere waterschappen de techniek(en) inzetten tijdens dijkversterkingen.

Dit innovatieproject is onderdeel van de Kennis en Innovatieagenda van het HWBP. Wij ontvangen voor dit onderzoek subsidie van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) .

Waarom doen we dit onderzoek?

De erosiebestendigheid van grasbekledingen bij overgangen is een landelijk probleem. Er is sprake van erosie als een dijk door overslaand water beschadigt raakt, bijvoorbeeld tijdens een storm. Erosie komt op dijken vaak voor op het punt waar een knik in de bekleding ontstaat, zoals in de teen van de dijk met grasbekleding of op het punt waar een harde bekleding zoals een asfaltweg over gaat naar gras. Dit maakt dat dijken hoger ontworpen moeten worden om sterk genoeg te zijn. We willen samen met andere partijen onderzoeken of een vernieuwende techniek de erosiebestendigheid van een overgang aan de binnenzijde van een dijk verbeterd.  Als de overgangen waar erosie voorkomt sterker zijn, kan de dijk lager worden met dezelfde benodigde veiligheid.  De resultaten kunnen door Zuiderzeeland of landelijk worden gebruikt bij dijkversterkingsprojecten.

Hoe worden de proeven uitgevoerd?

Om zo realistisch mogelijk te testen maken we bij de tests gebruik van een golfoverslagsimulator. Hiermee bootsen we golven na die over de dijk klotsen. Met deze proef krijgen de aangelegde proefvakken aan de binnenkant van de dijk het flink te verduren. Dat moet ook omdat we zo kunnen onderzoeken of de innovaties erosiebestendig zijn.  

Bekijk hier het filmpje met een uitleg over de proeven. 

Bekijk hieronder de infographic voor meer informatie over erosiebestendigheid

Waar is het onderzoek?

Er zijn op vijf locaties testvakken aangelegd op de IJsselmeerdijk tussen de CTU Flevokust en Maximacentrale. Daar vinden vanaf 25 september tot half oktober 2023 de proeven plaats.

Dit is de indeling van de proefvakken. Je ziet de dijk waarop vakken zijn gemarkeerd.

Welke veldproeven voeren we uit?

Het onderzoek bestaat uit onderstaande vijf proeven:

  • We brengen een blokkenmat aan bij de overgang
  • We plaatsen een betonband met doorgroeibaar geotextiel
  • We vermengen grond uit de berm met een toeslagmiddel om zo een hogere sterkte te krijgen (In Situ oplossing)
  • De harde knik tussen talud en maaiveld maken we vloeiender (een geometrische oplossing)
  • Klei wordt in dunne lagen verdicht om zo een betere verdichtingsgraad te krijgen (een uitvoeringsoplossing)

Met wie voeren we deze proeven uit?

Aan dit project werken we samen met:

Vragen en opmerkingen?

Neem contact op met projectmanager Bianca Hardeman via onderzoekdijkerosie@zuiderzeeland.nl