Onze Algemene Vergadering besloot tijdens de vergadering van 7 maart 2023 om het projectplan ‘Voortstuwers’ in te trekken. De voortstuwers waren bedoeld om wateroverlast te verminderen in het gebied ten zuidwesten van Emmeloord. Het project voldoet niet meer aan de financiële randvoorwaarden. Omdat hier geen oplossingen voor zijn, zien wij af van de voortstuwers. 

We plaatsen wel een pomp in de Zuider-d-tocht 

In het verleden deden we aanpassingen aan het watersysteem. Onder andere hierdoor ontstond de behoefte aan een pomp in de Zuider-d-tocht. De pomp moet ervoor zorgen dat het water vanaf de Zuider-d-tocht beter wordt afgevoerd op de Zuidertocht tijdens extreem weer. We zijn in week 8 van 2024 gestart met dit project. De werkzaamheden duren ongeveer 11 weken. Lees hier meer over dit project. 

Meer informatie?

Stuur dan een e-mail naar voortstuwers@zuiderzeeland.nl

Toekomst van project Voortstuwers

De verminderde drooglegging is nadelig voor de agrariërs. Daarnaast is er, door de bodemdaling, een groeiende kans op wateroverlast door inundatie. Dit wordt versterkt door de klimaatverandering. 

Het project Voortstuwers was bedoeld voor het landbouwgebied ten zuidwesten van Emmeloord. Kernwaarde hierbij was ‘optimaliseren en transformeren’. 

Door de stijging van de projectkosten, kunnen wij dit project niet uitvoeren. ​​​​Op 14 februari 2023 besloot de Algemene Vergadering (algemeen bestuur) om niet verder door te gaan met de aanleg van de Voortstuwers. 
In december 2022 informeerde heemraad Piet Boer tijdens een bijeenkomst de omwonenden van het gebied over de toekomst van de Voortstuwers. De notulen van deze bijeenkomst vindt u hieronder. 

Download de notulen van 7 december 

Meer informatie over project Voortstuwers

Heeft u gevonden wat u zocht?