In het stroomgebied van de Vuursteentocht onderzoeken we waar, waardoor en wanneer uit- en afspoeling van stikstof ontstaat. Als we beter weten hoe deze stikstofverliezen ontstaan, kunnen we gerichter kijken of agrariërs dit kunnen beperken. Een betere stikstofbenutting is goed voor de agrarische productie én de waterkwaliteit.

Resultaten KIWK-onderzoek

In een onderzoeksproject van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) zijn de bronnen en routes van stikstof in de Vuursteentocht onderzocht. Belangrijke conclusies uit dit onderzoek zijn:

  • Ongeveer een derde van de stikstof komt in de vorm van ammonium (NH4) via kwel in de tocht en heeft een natuurlijke herkomst;
  • De rest (twee derde) komt als nitraat (NO3) door uitspoeling vanuit percelen via kleischeuren, drains en kavelsloten in de tocht terecht;
  • Oppervlakkige perceelafspoeling is geen belangrijke emissieroute voor nitraat in dit gebied;
  • Bij onafgedekte mesthopen spoelt water met hoge nitraatconcentraties van percelen af.

Ammonium (NH4) in de Vuursteentocht

Bij droog weer loopt de ammoniumconcentratie in de Vuursteentocht op door de aanvoer van ammoniumrijk grondwater. Bij nat weer komt er regenwater met weinig ammonium in de tocht terecht, wat zorgt voor verdunning. Ook het water vanuit de drains en kavelsloten bevat lagere ammoniumconcentraties dan het grondwater. Tijdens forse regenbuien zien we de ammoniumconcentratie dan ook dalen. Dit is te zien in onderstaande infographic.

Infographic over uitspoeling ammonium

Nitraat (NO3) in de Vuursteentocht

Bij droog weer zijn de nitraatconcentraties relatief laag. Als het nat weer is, komt er uitspoelwater via buisdrainage en kavelsloten in de Vuursteentocht terecht. Tijdens forse regenbuien zien we de nitraatconcentratie dan ook stijgen. Dit is te zien in onderstaande infographic.

Infographic over uitspoeling nitraat

ABW-studiegroep onderzoekt betere stikstofbenutting Vuursteentocht

Een studiegroep van agrariërs rond de Vuursteentocht onderzoekt hoe ze stikstof op percelen zo goed mogelijk kunnen benutten. Ze willen dat zoveel mogelijk stikstof ten goede van het gewas komt en er minder nitraat uitspoelt. We hebben veel waardering voor de inzet van deze groep agrariërs!

We houden toezicht op mesthopen in het hele beheergebied

Wilt u weten waar u op moet letten? Neem contact op met agrarische adviseurs van het waterschap via het telefoonnummer 0320 - 274 911 of stuur een e-mail naar: agrohelpdesk@zuiderzeeland.nl. Zij geven u graag vrijblijvend advies.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Vuursteentochtonderzoek? Of live gegevens over waterkwaliteit bekijken? Kijk op www.vuursteentocht.nl.