Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is samen met Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland van plan om een zonnepark langs de A6 te ontwikkelen. Van 17 november 2023 tot en met 28 december 2023 kon u reageren op het Voornemen en voorstel voor participatie. De antwoorden op de ingediende reacties zijn nu bekend gemaakt. Deze kunt u lezen in de reactienota.

We hebben 19 reacties op het voorstel gekregen. Deze reacties gaan over het document ‘Voornemen en voorstel voor participatie’. In dit document kon u lezen wat het plan Zonnepark langs de A6 inhoudt, waarover u mee kunt denken en hoe u kon reageren. We hebben alle binnengekomen reacties beantwoord. Deze staan in de reactienota. Deze reactienota kunt u lezen op de website van RVO(externe link)

Voor de zomer publiceren we nieuwe documenten

Deze documenten gaan over wat we willen onderzoeken en wat de voorkeuren voor de locatie van de zonnepanelen zijn. De documenten heten ‘concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD)’ en ‘het voorstel Voorkeursalternatief’. De concept-NRD is het onderzoeksplan waarin staat wat we gaan onderzoeken en met welke diepgang we dit doen. In het voorstel Voorkeursalternatief staat de locatiekeuze voor het project. De locatiekeuze geldt alleen voor het deel langs de A6. De locatie voor zonnepanelen op de IJsselmeerdijk ligt vast. 
 

Voor de zomer kunt u een nieuwe informatiebijeenkomst bezoeken

Tijdens deze informatieavond heeft u de mogelijkheid om een toelichting te krijgen op het concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) en het voorstel Voorkeursalternatief. U kunt dan ook vragen stellen en een reactie geven. We nodigen inwoners tegen die tijd uit via de nieuwsbrief en via sociale media.

Waarom een zonnepark langs de A6?

In een klein land als Nederland is het vinden van ruimte voor het opwekken van hernieuwbare energie een uitdaging. Daarom is het van belang alle beschikbare grond zo optimaal mogelijk te benutten via meervoudig ruimtegebruik. Het project A6 zon Lelystad Dronten draagt bij door de bermen van de snelweg en de dijk in te zetten voor het opwekken van zonne-energie. Het plan past in de regionale energiestrategie van de provincie. 

Meer informatie?

Voor meer informatie over de procedure en de reactienota, kijk op: www.rvo.nl/a6-zon.  

Meer informatie over het project zelf leest u op onze website en op de website Energie op Rijskgrond(externe link).