Van 2 mei tot en met 13 juni kan iedereen een reactie (zienswijze) indienen op het plan voor de versterking van de IJsselmeerdijk, inclusief het milieueffectrapport PlanMER. Deze dijk tussen Lelystad en de Ketelbrug is nu sterk genoeg, maar Waterschap Zuiderzeeland moet voor de toekomst wel met de dijk aan de slag. Na een zorgvuldig proces van ruim anderhalf jaar, is steeds duidelijker geworden wat het beste alternatief is om de dijk te versterken. Het resultaat daarvan is de concept Voorkeursbeslissing.

Het project gaat over de versterking van de IJsselmeerdijk

De IJsselmeerdijk voldoet niet aan de nieuwe veiligheidseisen. Daarom wordt de dijk met het oog op de toekomst versterkt. Het doel is een veilige en toekomstbestendige IJsselmeerdijk. Daarbij is ook aandacht voor kansen op het gebied van biodiversiteit, meedoen met andere ontwikkelingen in het gebied, innovaties en duurzaamheid. Waterschap Zuiderzeeland heeft een voorkeursalternatief voor deze dijkversterking opgesteld. Dat vormt samen met het bijbehorende PlanMER de concept Voorkeursbeslissing.

U bent van harte welkom op onze inloopbijeenkomsten

We organiseren twee fysieke inloopmomenten, waarop u de documenten kunt inzien en vragen over het project kunt stellen:

  • Woensdagmiddag 11 mei van 16.00 - 17.30 uur op het Waterschapshuis, Lindelaan 20 in Lelystad.
  • Donderdagavond 19 mei van 19.00 - 20.30 uur in het sociëteitsgebouw van Watersportvereniging Lelystad aan de Houtribhaven 2.

Hoe kunt u reageren en wat gebeurt daarmee?

Van 2 mei tot en met 13 juni kunt u een zienswijze indienen. Deze ontvangen wij bij voorkeur digitaal via ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl. U kunt deze ook sturen naar Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad, onder vermelding van ‘Voorkeursbeslissing (VKB) IJsselmeerdijk’. Tot slot kunt u ook mondeling uw zienswijze indienen op bovengenoemde inloopmomenten.

U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging. Vervolgens worden alle reacties opgenomen in een reactienota die we op onze projectpagina plaatsen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt hierover geïnformeerd.

Kijk voor meer informatie over het indienen van een zienswijze, het project, de Voorkeursbeslissing en contactgegevens op https://www.zuiderzeeland.nl/vkb