Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u een sloot wil dempen, een aanlegsteiger voor uw boot wilt maken of als u als ondernemer koelwater wil lozen in oppervlaktewater. In dit bericht leest u wat de Omgevingswet betekent voor het aanvragen van een vergunning.

Veranderingen op het gebied van vergunningverlening

De Omgevingswet brengt veranderingen met zich mee op het gebied van vergunningverlening. Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. Op 1 januari wordt het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet geïntroduceerd. Vanaf dan dient u uw aanvragen in via dit nieuwe loket. U wordt vanuit het huidige loket automatisch doorgestuurd naar het nieuwe loket.

De regels van het waterschap staan in de Waterschapsverordening

Met de komst van de Omgevingswet maakt de Keur plaats voor de Waterschapsverordening. Daarin staan de regels van het waterschap voor de leefomgeving, zoals regels over lozingen, grondwater en waterstaatwerken. De meeste regels zijn in de Waterschapsverordening hetzelfde gebleven.

De beslisperiode is maximaal 8 weken

De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist op uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Als uw vergunningaanvraag complex is kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslisperiode langer. 

Vergunningaanvragen van voor de invoering van de Omgevingswet

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend voor 1 januari 2024? Als het waterschap u al een vergunning heeft verleend dan blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moeten we de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht (de Keur).

U kunt online checken of u een vergunning nodig heeft voor uw plan

Voor vergunningaanvragen die u indient vóór 1 januari 2024 doet u dat met de Vergunningcheck van het huidige Omgevingsloket. Voor vergunningaanvragen die u indient vanaf 1 januari maakt u gebruik van de Vergunningcheck van het nieuwe Omgevingsloket.

Meer weten?

Kijk op deze informatiepagina of neem contact met ons op.