De Waterwet regelt dat Waterschap Zuiderzeeland een deel van de grondwatertaak in Flevoland uitvoert.