Wij regelen de waterstand in Flevoland. Dat noemen we peilbeheer. Daarmee zorgen we ervoor dat 1) Flevoland droog blijft en 2) niet té droog wordt.