Wij regelen de waterstand in Flevoland. Dat noemen we peilbeheer. Daarmee zorgen we ervoor dat 1) Flevoland droog blijft en 2) niet té droog wordt. 

Waarom het water op hoogte houden?

Flevoland droog houden

Flevoland ligt bijna helemaal onder de zeespiegel. Daardoor komt er heel makkelijk water in onze provincie. Bijvoorbeeld bij veel regen. Maar ook door water dat vanuit de bodem omhoogkomt (kwelwater).

Het water in sloten, grachten en andere wateren mag niet te hoog worden. Anders zorgt dat voor problemen:

  • verzakte wegen;
  • mislukte oogsten;
  • problemen voor schepen;
  • ondergelopen kelders, kruipruimtes en tuinen.

Flevoland nat genoeg houden

Aan de andere kant kan het juist ook té droog worden. Als het een tijdje niet regent, bijvoorbeeld.

Dan mag het water niet te laag komen te staan. Want ook dan ontstaan problemen:

  • slechtere leefomgeving voor planten en dieren;
  • schade aan gewassen door droogte.

Hoe houden we het water op hoogte?

We houden het water op hoogte met:

  • 7 gemalen (die zorgen dat de diepliggende polders droog blijven)
  • inlaatwerken (om bij droogte water binnen te laten vanuit het IJsselmeer of de randmeren)
  • stuwen (om te voorkomen dat het water direct naar het laagste deel van de polder stroomt)

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op

Meer weten

Heeft u gevonden wat u zocht?