Resultaten eerste ontwerpperiode planuitwerking

Datum: woensdag 27 september 2023 - start 19.30 uur
Locatie: restaurant Next, Bataviaplein 150, Lelystad

Woensdagavond 27 september organiseren wij een informatiebijeenkomst voor project Versterking IJsselmeerdijk. Het is een open bijeenkomst voor iedereen die meer wil weten over de stand van zaken van dit project. We beginnen met een korte presentatie. Daarna kunt u rondlopen op onze informatiemarkt en met ons in gesprek gaan.

Het programma van de informatieavond

 • 19.15 uur: Inloop
 • 19.30 uur: Start bijeenkomst en welkomstwoord heemraad Tom Vereijken
 • 19.40 uur: Presentatie ‘Resultaten ontwerp dijkversterking tot nu toe’ .
  - Terugblik op afgelopen jaren (verkenningsfase)
  - Waar staan we nu
  - Hoe gaan we verder
 • 20.00 uur: Open informatiemarkt rond drie thema’s:
  - Wanneer gaat wat gebeuren en wat kost het?
    (Projectmanagement, kosten en planning)
  - Hoe komt de dijk eruit te zien?
    (Techniek, ontwerp, innovaties en onderzoeken)
  - Wat betekent dit voor de omgeving?
    (Ruimtelijke kwaliteit, meedenken en gebiedsontwikkelingen)
 • 21.00 uur: Afsluiting

Aanmelden is niet nodig

U bent van harte welkom en hoeft u niet aan te melden voor de bijeenkomst. Komt u met de auto, dan heeft Next een klein parkeerterrein naast het restaurant. Is daar geen plek, dan kunt het beste parkeren in de VOC-parkeergarage (Lelybaan 56, Lelystad).

Heeft u vragen over het project of over de bijeenkomst?

Neem dan contact op met omgevingsmanager Toine de Gier via 0320 274 911 of stuur een mail naar ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl.

Achtergrondinformatie Versterking IJsselmeerdijk

Deze dijk tussen Lelystad en de Ketelbrug voldoet niet aan de nieuwe veiligheidseisen. De dijk is op dit moment veilig, maar wij willen ook in de toekomst zeker zijn van een veilige dijk. Daarom zijn we in 2019 gestart met dit project. Inmiddels zitten we in de planuitwerkingsfase, waarin het ontwerp voor de dijkversterking verder uitgewerkt wordt. We verwachten in 2025 te starten met de uitvoering. Versterking IJsselmeerdijk is onderdeel van de gezamenlijke opgave die de waterschappen en het Rijk hebben om Nederland in 2050 waterveilig te maken: het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Lees hier meer informatie over project Versterking IJsselmeerdijk.

Heeft u gevonden wat u zocht?