Waterschap Zuiderzeeland start met de verkenning voor de versterking van de IJsselmeerdijk. Op deze webpagina leest u waarom deze versterking nodig is, hoe groot onze opgave is, wat wij in deze fase gaan onderzoeken en hoe wij omgaan met uw vragen, suggesties en ideeën. Samen met de omgeving komen wij tot het beste plan voor de IJsselmeerdijk.

De versterking van IJsselmeerdijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma - HWBP, waarmee de waterschappen en het Rijk Nederland waterveilig maken.

De IJsselmeerdijk

De ruim 17 kilometer lange IJsselmeerdijk loopt van de Houtribdijk bij Lelystad noordwaarts naar de Ketelbrug, die de Flevopolder verbindt met de Noordoostpolder.

Meedenken en meedoen

Hoe wij de dijk het beste kunnen versterken, zijn we aan het onderzoeken. Daarbij betrekken we de omgeving voor ideeën en mogelijkheden om samen te werken. En we kijken ook naar innovatieve en duurzame oplossingen. In ons Startdocument en onderaan deze webpagina leest u hoe u met ons mee kunt denken en hoe u uw ideeën en suggesties kunt indienen.

Planning

Startfase Verkenningsfase   Planuitwerkingsfase Realisatiefase
Plan van Aanpak Verkenning Start Verkenning Kennisgeving Besluit Voorkeurs-beslissing (VKB) Uitwerking VKB naar definitief ontwerp en Projectbesluit Start werkzaamheden en oplevering robuuste en duurzame dijk
juni 2020 sept. 2020 juli 2022 sept. 2022 - sept. 2024 sept. 2024 - dec. 2027

Onze opgave

We weten nog niet precies hoe groot de opgave is, maar een forse opgave is wel zeker. Dit maken we in de verkenning concreter. We moeten sowieso de bekleding aanpakken, naar verwachting in combinatie met een dijkverhoging.

Klik hier voor grotere afbeelding.

De aanpak

We gaan voor een sobere en doelmatige versterking, met speciale aandacht voor duurzaamheid (CO2-reductie, minder gebruik primaire grondstoffen en toename biodiversiteit), publieksparticipatie en enkele gerichte innovaties.

Klik hier voor grotere afbeelding.

Participatie- en communicatiekalender Versterking IJsselmeerdijk

 1. Afgerond: Kennisgeving Voornemen, Verkenning en Participatie -

  Deze aankondiging (Kennisgeving) was bedoeld voor de omgeving (participatie). Zuiderzeeland maakte hiermee de start van de verkenningsfase van dit project bekend.

 2. Afgerond: Digitale startbijeenkomst versterking IJsselmeerdijk -

  Woensdagavond 7 oktober was de digitale startbijeenkomst voor belangstellenden en belanghebbenden. Kijk deze bijeenkomst terug.

 3. Afgerond: Inloopmiddag/ochtend -

  Op 8 oktober en 9 oktober hebben wij inloopmomenten georganiseerd. Andere momenten om met ons in gesprek te gaan zijn ook mogelijk. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

 4. Afgerond: Belevingsonderzoek IJsselmeerdijk -

  Tot en met 14 november 2020 konden en inwoners en belanghebbenden hun mening over de IJsselmeerdijk geven via een belevingsonderzoek. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het Ruimtelijk Kwaliteitskader.

 5. Afgerond: Thematafels -

  Van november 2020 tot en met januari 2021 organiseerden wij drie digitale thematafels over: recreatie, cultuurhistorie, landschappelijke waarde, energie en biodiversiteit/natuurontwikkeling, economische ontwikkeling en bereikbaarheid. Meer informatie en opbrengst

 6. Nog te doen: Ontwerpateliers -

  Bouwstenen en alternatieven werken we verder uit naar kansrijke alternatieven in ontwerpateliers. Dit zijn integrale ontwerpsessies met belanghebbenden waarin de verschillende alternatieven worden opgesteld en verbeeld.

Onderzoeken

Tijdens de verkenning van 'Versterking IJsselmeerdijk' laten wij diverse onderzoeken doen vanuit techniek en omgeving. Denk daarbij aan geotechniek, havendammen, milieu, kabels & leidingen, natuur en archeologie. Dit zijn de afgeronde onderzoeken.

Vooronderzoek Conventionele Explosieven - okt. 2020

Nieuwsbrief Versterking IJsselmeerdijk

Binnenkort versturen wij onze eerste nieuwsbrief voor dit project. Naar verwachting zijn dit 3 à 4 nieuwsbrieven per jaar waarmee we u op de hoogte houden over het project. Wilt u de nieuwsbrief Versterking IJsselmeerdijk ontvangen, schrijf u dan in via onderstaande link:

Inschrijven nieuwsbrief Versterking IJsselmeerdijk

Meer informatie

Versterking IJsselmeerdijk maakt deel uit van de landelijke HWBP-aanpak, zie website. Het Plan van Aanpak (bijlagen op aanvraag beschikbaar) en het Startdocument (korte samenvatting van de aanpak) beschrijven de verkenningsfase.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
Plan van Aanpak Verkenning
Startdocument
Digitale Startbijeenkomst woensdagavond 7 oktober 2020
Opbrengst Thematafels

Contact of afspraak maken

Heeft u vragen, suggesties, ideeën, wensen of zorgen, dan kunt u deze mailen naar ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl. Of sturen naar Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad, onder vermelding van Versterking IJsselmeerdijk.

Voor het aanvragen van een gesprek of als u ons wilt bellen, kunt u contact opnemen met omgevingsmanagers Winfried van Kleef of Janneke Eerens-Kostense via 0320 274 911 of ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl.

 

Heeft u gevonden wat u zocht?