Waterschap Zuiderzeeland start met de verkenning voor de versterking van de IJsselmeerdijk. Op deze webpagina leest u waarom deze versterking nodig is, hoe groot onze opgave is, wat wij in deze fase gaan onderzoeken en hoe wij omgaan met uw vragen, suggesties en ideeën. Samen met de omgeving komen wij tot het beste plan voor de IJsselmeerdijk.

De versterking van IJsselmeerdijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma - HWBP, waarmee de waterschappen en het Rijk Nederland waterveilig maken.

Digitale Startbijeenkomst woensdagavond 7 oktober