Van 2 mei tot en met 13 juni kan iedereen een zienswijze indienen op het plan (de concept Voorkeursbeslissing) voor de versterking van de IJsselmeerdijk, inclusief het milieueffectrapport ‘PlanMER’. In deze kennisgeving leest u over dit project en hoe u een zienswijze kunt indienen. De documenten vindt u hieronder aan de rechterkant.

U bent van harte welkom op onze inloopbijeenkomsten

We organiseren twee fysieke inloopmomenten, waarop u de documenten (Notitie Voorkeursbeslissing en PlanMER) kunt inzien en vragen over het project kunt stellen:

  • Woensdagmiddag 11 mei van 16.00 - 17.30 uur op het Waterschapshuis, Lindelaan 20 in Lelystad.
  • Donderdagavond 19 mei van 19.00 - 20.30 uur in het sociëteitsgebouw van Watersportvereniging Lelystad aan de Houtribhaven 2.

Meer informatie: https://www.zuiderzeeland.nl/vkb