Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. Het centraal stembureau van Waterschap Zuiderzeeland stelde op vrijdag 3 februari tijdens een openbare zitting de geldigheid van de kandidatenlijsten vast. Ook is bepaald welk lijstnummer de partijen krijgen.

Er doen 8 partijen en 87 kandidaten mee

De jongste kandidaat is 19 en de oudste 86. De gemiddelde leeftijd van de kandidaten is 59 jaar. Er doen 71 mannen en 16 vrouwen mee.

De lijsten zijn genummerd op basis van het aantal stemmen dat behaald is bij de laatste verkiezingen (2019). Voor de nieuwe partijen - BBB en Belang van Nederland – is geloot.

Partij

Lijstnummer

Water, Wonen en Natuur

1

ChristenUnie-SGP

2

VVD

3

50PLUS

4

CDA

5

AWP voor water, klimaat en natuur

6

Belang van Nederland (BVNL)

7

BBB

8

Hier kunt u het proces-verbaal over de geldigheid van de kandidatenlijsten bekijken.

Het proces-verbaal van deze zitting ligt ter inzage

Bij het centraal stembureau van het waterschap. Tot het moment dat de definitieve kandidatenlijsten gepubliceerd zijn in het Waterschapsblad. Tegen de besluiten over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten kan een groepering tot en met dinsdag 7 februari 2023 een beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE in Den Haag.