Waterschap Zuiderzeeland voert het waterschapswerk uit in een omgeving die voortdurend verandert. Want de grenzen van het bodem- en watersysteem zijn in zicht. En ondertussen blijven nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen zich aandienen. Maar wat betekent dat nou eigenlijk voor ons water en voor ons land? Het waterschap informeert u graag over de grote vraagstukken waar het waterschap voor staat. Op 10 februari organiseren we een inspiratiebijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd. Aanmelden kan via verkiezingen2023@zuiderzeeland.nl.

Op 15 maart 2023 kiezen inwoners van Flevoland en een klein gedeelte van Friesland en Overijssel een nieuw bestuur voor Waterschap Zuiderzeeland. Dat bestuur staat voor een belangrijke opgave. Want als we in 2100 nog steeds veilig willen wonen, werken en recreëren in dit gebied, dan moeten we nú de goede keuzes maken bij het inrichten van onze steden en dorpen en natuur- en landbouwgebieden.

Het programma

Onder leiding van cabaretier en presentator Patrick Nederkoorn praten deelnemers van de bijeenkomst samen met een aantal inspirerende sprekers over twee thema’s: de beschikbaarheid van water in relatie tot landbouw, natuur en recreatie en het zorgen voor (betaalbare) woningen in relatie tot het veranderende klimaat en bodemdaling.

  • Inloop
  • Aftrap door Patrick Nederkoorn
  • Thema 1: Beschikbaarheid van water in relatie tot landbouw, natuur recreatie, met onder andere Wout Neutel, hoofd Staatsbosbeheer Flevoland en Arjan Beuning, voorzitter Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt
  • Het belang van de waterschapsverkiezingen door Eric Stokkink, directeur Prodemos
  • Thema 2: Zorgen voor (betaalbare) woningen in relatie tot het veranderende klimaat en bodemdaling met onder andere Paola Huijding, projectdirecteur Almere Pampus en senior stedenbouwkundige gemeente Almere
  • Slotwoord door dijkgraaf Hetty Klavers

Wat 

Inspiratiebijeenkomst 'Nu de keuzes maken voor later'

Wanneer

Vrijdagmiddag 10 februari van 15.00 tot 17.00 uur

Waar

Waterschaphuis, Lindelaan 20 in Lelystad

Voor wie

Kandidaat-waterschapsbestuurders, belangenorganisaties op het gebied van landbouw en natuur, woningbouw, recreatie en sportvisserij, bestuurders en ambtenaren uit het werkgebied (Samen maken we Flevoland) met in hun portefeuille water en/of ruimtelijke ordening en alle anderen met belangstelling voor het werken aan water.

Aanmelden

verkiezingen2023@zuiderzeeland.nl