Waar gaat het water heen als je het toilet doortrekt? Kan een dijk doorbreken? Vragen waar je als leerkracht misschien niet gelijk een antwoord op hebt. De antwoorden op deze vragen liggen dichterbij dan je denkt. Basisscholen in Flevoland kunnen een waterles van Waterschap Zuiderzeeland aanvragen. Ontdek samen met jouw klas wat het waterschap allemaal doet om het water te beheren en schoon te maken. 

Wat houdt een waterles in? 

Water is belangrijk voor ons allemaal en er is veel water te vinden in en rondom Flevoland. De waterles gaat in op verschillende aspecten van water. Bijvoorbeeld hoe water wordt gezuiverd en hoe dijken worden onderhouden. Dit zijn enkele onderwerpen die tijdens de waterles aan bod komen. Aan de hand van filmpjes en proefjes krijgen de leerlingen uitleg. Op deze manier worden ze uitgedaagd om water zelf te beleven.  

Samenwerking met IVN 

Waterschap Zuiderzeeland werkt samen met IVN Flevoland om de waterles aan te bieden aan Flevolandse basisschoolkinderen. De droom van IVN Flevoland is een (be)leefwereld waarin kinderen regelmatig buiten zijn, onbevangen de natuur kunnen ontdekken en leren over duurzame en gezonde keuzes voor nu en in de toekomst. De waterles draagt hier een steentje aan bij. Dijkgraaf Hetty Klavers: “Wij zoeken graag de samenwerking op als het gaat om water- en natuureducatie. Samen hebben wij een groter bereik om water en natuur onder de aandacht te brengen."

Aanmelden voor een waterles? 

Ben je leerkracht op een basisschool in de gemeente Lelystad, Dronten, Urk, Noordoostpolder of Zeewolde? Dan kun je jouw groep 6, 7 of 8 bij IVN Flevoland aanmelden voor een waterles. Zij maken gebruik van een natuur- en duurzaamheidsgids, oftewel de NDE-gids. Hierin vind je een compleet overzicht van hun educatieve aanbod.

Boek jouw les via de Flevolandse NDE-gids. (externe link)

Meer informatie