Vorige week maakten zo'n 100 leerlingen van OSG De Meergronden uit Almere op een spectaculaire manier kennis met Waterschap Zuiderzeeland. Na een informatieve gastles gingen ze namelijk in een raft water op om waterproeven te doen. Deze educatieve middag werd georganiseerd vanuit het Waterleerpad, een samenwerking tussen waterschappen, scholen en Ultimate Adventures.

Het Waterleerpad bestaat uit twee onderdelen, een gastles en een buitenles

Tijdens een gastles maken de leerlingen eerst kennis met het waterschap, de kerntaken en een uitleg van de proeven. Dan komen ze in actie. De leerlingen gaan onder begeleiding met een raft Het Havendiep in Almere op voor de waterproeven. De waterproeven sluiten perfect aan bij de vakken biologie, aardrijkskunde, natuurkunde en scheikunde.

Waterproeven op waterkwaliteit, temperatuur en stroomsnelheid

Vanuit de boot namen de leerlingen allerlei watermonsters, waarmee ze o.a. de temperatuur, de hardheid en de zuurgraad van het water testten. Ook de aanwezigheid van stoffen die voor vissen schadelijk zijn werd door de leerlingen onder de loep genomen. De conclusie? De leerlingen hebben een geweldige middag gehad en het is helemaal in orde met het water in Het Havendiep.

Ook gratis meedoen met het Waterleerpad?

Wij vinden het belangrijk om jonge mensen kennis te laten maken met het belang van water en de rol die het waterschap daarin vervult. Daarom werken wij samen met het Waterleerpad. Scholen kunnen gratis deelnemen aan een les. Bekijk meer informatie over het Waterleerpad en hoe u zich daarvoor kunt aanmelden.