Medewerker Wateraanvoer Adry: de schakel tussen waterbeheer en landbouw

"Adry, kun je langskomen? Ik heb water nodig!" In het voorjaar en de zomer is de vraag naar water van agrariërs uit de regio leidend voor de werkdag van medewerker Wateraanvoer Adry. Met zijn dienstauto rijdt hij door de polder om het waterpeil in de wateraanvoersloten te regelen. Agrariërs gebruiken het water om hun gewassen te beregenen en de landbouwgrond voldoende nat te houden. Jarenlange ervaring in combinatie met moderne technologie maken van Adry, bijna 64, sinds 2004 een onmisbare schakel in het waterbeheer van Waterschap Zuiderzeeland.

Waterbeheer in zandgrond

Adry en zijn collega's beheren drie infiltratiegebieden in de Noordoostpolder. Deze gebieden liggen op zandgronden waar water nodig is voor de landbouw. Zijn werk wordt sterk beïnvloed door het weer. "In droge periodes zetten we via drainage water onder de gewassen om zo de groei te beïnvloeden," legt hij uit. Ook zorgt hij voor voldoende water in de aanvoersloten, zodat agrariërs daarmee hun gewassen kunnen beregenen of nachtvorstberegening kunnen toepassen op de bloesem van fruitbomen. In natte periodes past hij de waterpeilen juist naar beneden aan. Adry: "In uitzonderlijk natte jaren, zoals dit jaar, sluiten we inlaten om overlast te voorkomen. Alles wat ingelaten moet er ook weer uit.” 

Automatisering kan alleen slagen in combinatie met ervaring

Waar vroeger alles met de hand ging, kan hij het waterpeil nu voor een deel op afstand regelen via een iPad. "Automatisering heeft ons werk makkelijker gemaakt," zegt Adry. "Maar het duurt vaak een paar jaar voordat je echt weet hoe je het juiste peil bereikt." Met zijn ervaring weet hij bijvoorbeeld dat hij in april het waterpeil langzaam kan gaan opvoeren, om in mei een gewenst peil te bereiken.

Medewerker Wateraanvoer Adry regelt met behulp van een iPad het waterpeil

 "We werken op vraag. De agrariërs bellen ons meestal zo’n 24 uur van tevoren," vertelt hij. “Wij zetten de peilen dan op, zodat de agrariër het water kan gebruiken.”  

Water voor aardbeien, uien, aardappels en wortelen

Adry geniet vooral van het buiten zijn en het contact met de agrariërs. "Ik ken ze allemaal bij naam," zegt hij trots. "Het is mooi om te zien hoe we met deze samenwerking uiteindelijk bijdragen aan de voedselvoorziening in Nederland." In de infiltratiegebieden rond Ens, Marknesse en Kraggenburg waar Adry werkzaam is, telen agrariërs vooral aardbeien, uien, tulpen, aardappels en wortelen.

Schone sloten voor betere doorstroming

Om aan de watervraag van agrariërs te kunnen voldoen, is niet alleen het peilbeheer belangrijk. De aanvoersloten moeten ook goed schoon blijven. In het voorjaar en in de zomer haalt een aannemer elke vier á vijf weken begroeiing uit de wateraanvoersloten met een maaikorf. Adry checkt de sloten en geeft vervolgens opdracht aan de aannemer. Zelf haalt hij regelmatig met een haak het drijfvuil uit het water: "Als er vuil in de buurt van de duiker ligt, dan haal ik dat er zelf uit. De grotere delen van de sloot doet de aannemer.”

Agrariërs, van wie de percelen aan de watergangen liggen (aangelanden) moeten zelf ook hun sloten schoonhouden. Dat controleren we twee keer per jaar in de Wateraanvoerschouw. 

Samenwerking met de gemalen

Voor zijn regio werkt Adry nauw samen met ´de jongens van de gemalen´. Als hij een melding krijgt dat ergens het waterpeil te hoog staat, gaat hij er zelf naartoe. “Maar als er een stuw niet werkt, moeten zij het oplossen,” zegt Adry. Het zijn volgens Adry fijne collega´s om mee samen te werken. "We zijn een hecht team en lossen problemen snel op." 

Onderhoud in de winter

Ook in de winter hoeft Adry niet stil te zitten. Dan is er vooral veel onderhoud te doen. Hij controleert de stuwputten en vangt mollen op de dijken. "Mollen zoeken droogte op in de winter, en dat vinden ze in de dijk," zegt hij. "Ik vang ongeveer 85 mollen per periode. Er is altijd wel iets te doen," concludeert hij tevreden.  

Ontvang het agrarisch nieuws in uw inbox

Altijd als eerste op de hoogte?
Meld u aan en ontvang ons agrarisch nieuws automatisch in uw mailbox!

Schrijf u in

Heeft u gevonden wat u zocht?