Vanmorgen in alle vroegte zijn fruittelers in de weer geweest om hun bloeiende knoppen te beschermen tegen nachtvorst. Dat deden ze door de knoppen te beregenen. Dit vraagt niet alleen een heleboel water van goede kwaliteit, maar ook om een hechte samenwerking tussen het waterschap en de fruittelers. 

Joost van Diepen uit Kraggenburg heeft vannacht om half 1 de sproeiers aangezet: “Er gaat geen voorjaar voorbij of we moeten wel een keer beregenen tegen nachtvorst. En het is wel eens gebeurd dat we 10 nachten op rij in de weer waren.” Tijdens vorstnachten fungeert hun kantine aan het Hertenpad als regiekamer voor een team waterwerkers, dat alle activiteiten uitvoert en coördineert die nodig zijn om de nachtvorstberegening mogelijk te maken.

Omroep Flevoland liep vanmorgen met Van Diepen en het Waterschap mee. Niet in de Noordoostpolder, maar ook in Zuidoost Flevoland waren onze collega's vannacht ter plaatse.

Storingsteam voor nachtvorstberegening

Theo van Diepen is zelf het aanspreekpunt voor alle fruittelers in de Noordoostpolder. “We houden nauwlettend het weerbericht in de gaten en wanneer er een nachtvorstverwachting is, moet ik vóór 14.00 uur contact opnemen met de storingsopzichter bij het waterschap. Deze persoon informeert het dienstdoende team voor de nachtvorstberegening.” 

Wij starten daarna met voorbereidingsmaatregelen en zorgt ervoor dat er voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar is. Rob Warmolts, coördinator beheer en onderhoud in de Noordoostpolder (NOP): “Wij spoelen tochten door om een goede EC-waarde te krijgen. Ook zetten we het waterpeil op door wateraanvoer via de hevels bij het Zwartemeer en de inlaten bij Blokzijl en Kuinre. Tot slot zetten we de pompen bij de tochten aan het werk, zodat het water in de sloten van de fruittelers op slobberpeil komt, zoals wij dat noemen. Het water staat dan net onder de drains en er is alvast een watervoorraad voor de beregeningspompen van de fruittelers.” 

Als deze acties zijn uitgevoerd -veel kan op afstand- gaat het team tot nader order in de stand-by-stand.

In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gaat het net even anders: daar zorgen we voor voldoende water door water vanaf de Hoge Vaart te verspreiden door de watergangen (aflaten). We spoelen het water door om het zoutgehalte in de bochten te verlagen. Als het water op peil is, onttrekken fruittelers zelf water uit de tochten. 

Wij zijn 24 uur, 7 dagen per week oproepbaar

Voor nachtvorstbestrijding zijn wij 24 uur, 7 dagen per week direct oproepbaar. Zodra nachtvorstbestrijding nodig is, komen onze collega's van de gemalen, wateraanvoer en watergangen meteen in actie 

Lees ook: