Op de Dijkwerkersdag op 28 maart is het Dashboard Duurzaam HWBP gelanceerd. Dit dashboard maakt het mogelijk om goed te kunnen sturen op alle aspecten van duurzaamheid in het ontwerpproces van dijkversterkingen. Het dashboard is een innovatieproject van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), uitgevoerd door Waterschap Zuiderzeeland in samenwerking met Royal HaskoningDHV. Het is ontwikkeld en getest samen met andere waterschappen en het resultaat is toepasbaar in alle dijkversterkingsprojecten. De ontwikkeling van het dashboard is gefinancierd vanuit het Kennis- en Innovatieprogramma van het HWBP.

Bij project Versterking IJsselmeerdijk wordt het dashboard al toegepast

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de dijkversterkingsprojecten van Waterschap Zuiderzeeland. In de verkenningsfase van Versterking IJsselmeerdijk is het projectteam gaan werken met een dashboard, om de effecten op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit beter in beeld te hebben bij de verschillende ontwerpfasen van de dijkversterking.  

Daarmee was de basis gelegd voor dit HWBP-innovatieproject. Het dashboard brengt de duurzaamheidsprestaties in beeld in relatie tot de ambities. Dat maakt het ook mogelijk om verbeteringen door te voeren. Bij het project Versterking IJsselmeerdijk is het ontwerp van de dijk in de verkennings- en planuitwerkingsfase stapsgewijs steeds duurzamer geworden.  

Meer informatie over stand van zaken project Versterking IJsselmeerdijk
Meer informatie over het dashboard(externe link)

 

Dit is de duurzaamheidsroos. Dat is een tool waarmee de duurzaamheidsambities kunnen worden bepaald. Bijvoorbeeld: meer inzetten op duurzamer materiaalgebruik of juist op minder emissies. De ambities worden vooraf bepaald op basis van de verschillende aspecten van de duurzaamheidsroos. Vervolgens kan er met het dashboard worden gestuurd op de voortgang.