Op grond van de Wet open overheid (Woo) mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle bestuurlijke onderwerpen van Waterschap Zuiderzeeland. Op deze pagina vindt u Woo-verzoeken, Woo-besluiten en de bijlagen. De persoonsgegevens van de verzoekers zijn onleesbaar gemaakt.  

Wet open overheid (Woo) 

De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid, dus ook van Waterschap Zuiderzeeland. Op de pagina Woo verzoek indienen vindt u meer informatie. Hieronder vindt u de openbaar gemaakte Woo-dossiers na 1 mei 2022. 

Toegankelijkheid

Waterschap Zuiderzeeland wil graag dat alle informatie voor iedereen leesbaar is. De bijlagen die wij publiceren voldoen niet altijd aan alle eisen. Sommige bijlagen zijn technisch gezien moeilijk toegankelijk te maken. Kunt u een document niet lezen of loopt u tegen een ander toegankelijkheidsprobleem aan? Neem dan contact met het waterschap op. 

Overzicht ingediende en lopende Woo-verzoeken

Datum binnenkomstOnderwerpStatus
---

Heeft u gevonden wat u zocht?