Portefeuille 

Algemene zaken, communicatie en calamiteiten

 • Waterschap vertegenwoordigen in en buiten rechte
 • Calamiteiten
 • Handhaving en toezicht
 • Communicatie en educatie
 • Watererfgoed, cultuurhistorie en geschiedschrijving
 • Weerbaar bestuur, samenleving, gebiedsprocessen
 • Samen maken we Flevoland
 • Water en bodem sturend
 • Participatie
 • UvW: Commissie De Ridder (toekomstbestendige vereniging)
 • UvW: Ledenvergadering

Ook interessant

 • Algemene vergadering

  De Algemene Vergadering (AV) bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen. Hier vindt u wie erin zitten, hoe u AV-leden kunt bereiken en wanneer de AV vergadert.

  Foto van alle leden van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland voor een waterpartij