Portefeuille 

Voldoende water, klimaataanpak, organisatie en informatie

 • Waterbeschikbaarheid en verzilting
 • Bodemdaling
 • Provinciaal Programma Landelijk Gebied
 • Nationaal Park Nieuw Land
 • Klimaatadaptatie
 • Informatie en digitalisering
 • Zuiderzeeland als moderne werkgever
 • Organisatie
 • Duurzaam handelen
 • Regionale Energie Strategie Flevoland
 • Klimaatmitigatie (duurzaamheid, energietransitie, CO2, circulair)
 • Omgevingswet
 • Waterschapsverordening
 • GR Het Waterschapshuis
 • GR Flevolands Archief
 • UvW: Commissie CWS (Watersysteem)

2e loco-dijkgraaf 

Ook interessant

 • Algemene vergadering

  De Algemene Vergadering (AV) bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen. Hier vindt u wie erin zitten, hoe u AV-leden kunt bereiken en wanneer de AV vergadert.

  Foto van alle leden van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland voor een waterpartij