Portefeuille 

Waterveiligheid en financiën 

 • HWBP
 • Beoordelen en zorgplicht
 • Muskusrattenbeheer
 • Financiën
 • P&C, belastingen
 • Inkoop
 • Waterbeheerprogramma
 • Nederlandse Waterschapsbank
 • Deelneming Windpark Hanze
 • GR GBLT
 • UvW: Commissie CWV (Waterveiligheid)
 • UvW: Commissie CBCF (Bestuurszaken, Communicatie en Financiën)

  3e loco-dijkgraaf

Ook interessant

 • Algemene vergadering

  De Algemene Vergadering (AV) bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen. Hier vindt u wie erin zitten, hoe u AV-leden kunt bereiken en wanneer de AV vergadert.

  Foto van alle leden van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland voor een waterpartij