De secretaris-directeur (SD) staat als secretaris de AV, DenH en de dijkgraaf ter zijde bij de uitoefening van hun taak. De SD is aanwezig in de vergadering van de AV en DenH en ondertekent mede de stukken die van de AV en DenH uitgaan. De SD is de eerste adviseur van het bestuur. Hij wordt als secretaris benoemd door de AV op voordracht van het college en als directeur benoemd door het college. 

Ook interessant

  • Algemene vergadering

    De Algemene Vergadering (AV) bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen. Hier vindt u wie erin zitten, hoe u AV-leden kunt bereiken en wanneer de AV vergadert.

    Foto van alle leden van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland voor een waterpartij