WaterWise is een digitale lesmodule over waterbeheer in Nederland. De lesmodule is bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.  Op WaterWise ontdekken leerlingen alles over waterbeheer in hun buurt en de rol van de waterschappen.

Veilig, Voldoende en Schoon

Deze drie thema’s vormen het hart van WaterWise, een digitale lesmodule over water.

  • Veilig: over duinen, dijken, Deltawerken en klimaatverandering.
  • Schoon: over afvalwaterzuivering en schone meren, kanalen, sloten en beken
  • Voldoende: over water in droge en natte periodes

Interactief en aantrekkelijk

WaterWise is een aantrekkelijke website vol filmpjes, games en andere interactieve elementen. De verwerking vindt zowel online, via werkbladen en praktische opdrachten plaats.

Actueel en dichtbij

Op WaterWise ontdekken leerlingen alles over waterbeheer in hun buurt en de rol van de waterschappen. Van de gevolgen van zeespiegelstijging voor ons laaggelegen land, tot de zorg voor schoon en voldoende water.

Sluit aan op kerndoelen

De module is geschikt voor leerlingen in de onderbouw van het vmbo en havo/vwo. De inhoud sluit aan bij de kerndoelen voor aardrijkskunde.

www.waterwise.nl(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?