Buitendijkse gebieden

In Flevoland zijn gebieden die niet beschermd worden door grote dijken. Dat noemen we ‘buitendijks’. Deze gebieden worden beschermd door kleinere dijken en waterkeringen.

Controle

Wij dragen de zorg voor de dijken en waterkeringen van de buitendijkse gebieden. Vaak gaat het hierbij om zogenaamde regionale waterkeringen die door de provincie zijn aangewezen in de Omgevingsverordening. Wij controleren of de regionale waterkeringen aan de veiligheidseisen voldoen. Deze toetsing voeren wij als waterbeheerder iedere zes jaar uit.

Onderhoud

De dijken en waterkeringen zijn eigendom van degenen die ook eigenaar zijn van het gebied. Dat betekent dat zij ook het onderhoud moeten doen.

Bent u zo’n eigenaar? Download dan onze kaart ‘Veilig buitendijks wonen’link naar pdf bestand. Daarin staan goede tips om uw dijk of waterkering in goede staat te houden. Ook kunt u de legger voor buitendijkse gebieden en ons beleid raadplegen. Hierin staat aan welke eisen de dijk of waterkering aan moet voldoen.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op. U kunt mailen naar buitendijks@zuiderzeeland.nl of bellen naar 0320 274 911. We helpen u graag.

Heeft u gevonden wat u zocht?