Sloten en tochten zorgen voor wateraanvoer en waterafvoer. Om het water goed te laten stromen moeten ze goed onderhouden zijn. Niet teveel beplanting en de goede breedte en diepte van de sloten. Alle eigenaren van sloten zijn verantwoordelijk voor dit onderhoud. 

Woont u aan een sloot en is een deel van de sloot uw eigendom? 

Dan bent u verplicht om regelmatig het onderhoud uit te voeren. Het waterschap adviseert en ondersteunt u graag bij het onderhoud van het water, de oever of oeverconstructie. Neem hiervoor contact op met uw opzichter. 

Wilt u weten of u uw sloot moet onderhouden?

Kijk op de schouwkaart voor sloten. 

Woont u aan het water, maar bent u geen eigenaar van het water, de oeverconstructie of de oever?

Dan bent u verantwoordelijk om het water of de oever(constructie) bereikbaar te houden voor onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap of de gemeente kan u vragen om steigers, vlonders, verdiepte tuinen, schuurtjes en andere werken te verwijderen. Op dit manier is het water en de oever(constructie) bereikbaar voor onderhoudswerkzaamheden. 

Wilt u weten wie het onderhoud bij u uit moet voeren?

Voor het stedelijk gebied: legger stedelijk water 

Voor het landelijk gebied: legger vaarten en tochten 

Het waterschap onderhoud de tochten

Het onderhoud bestaat onder andere uit maaien, baggeren, het vervangen van een duiker en het onderhouden van oeverconstructies. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe beschoeiing. Verder leggen we ook duurzame en natuurvriendelijke oevers aan. Deze oevers/bermen zijn wat breder, waardoor er meer ruimte voor water is.

In de legger vaarten en tochten kunt u zien welke tochten dit zijn. 

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op. 

Heeft u gevonden wat u zocht?