Met het Meldingsformulier oeverconstructie kunt u een melding doen van het aanleggen of verwijderen van een ‘eenvoudige' oeverconstructie.

Meldingsformulier voor laag-risico activiteit(externe link)

Algemene regels kunnen een vrijstelling van de vergunningplicht inhouden of een algeheel verbod voor het verrichten van bepaalde handelingen. Deze algemene regels gelden als de activiteit/het werk aan bepaalde criteria voldoet en worden ingezet voor activiteiten die veel voorkomen in de natte bak, relatief eenvoudig/eenduidig of standaard zijn en weinig risico's met zich meebrengen. Bekijk deze criteria in het meldingsformulier.

Legt u een oeverconstructie aan of verwijdert u deze? Dan moet u dit ten minste 4 weken voordat de werkzaamheden beginnen bij ons melden.

Als u een oeverconstructie vervangt of onderhoudt, hoeft u dit niet te melden.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op. 

Heeft u gevonden wat u zocht?