Met het Meldingsformulier oeverconstructie kunt u een melding doen van het aanleggen of verwijderen van een ‘eenvoudige' oeverconstructie.

Maak een melding via het Omgevingsloket

Algemene regels kunnen een vrijstelling van de vergunningplicht inhouden of een algeheel verbod voor het verrichten van bepaalde handelingen. Deze algemene regels gelden als de activiteit/het werk aan bepaalde criteria voldoet en worden ingezet voor activiteiten die veel voorkomen in de natte bak, relatief eenvoudig/eenduidig of standaard zijn en weinig risico's met zich meebrengen. Bekijk deze criteria in het meldingsformulier.

Legt u een oeverconstructie aan of verwijdert u deze? Dan moet u dit ten minste 4 weken voordat de werkzaamheden beginnen bij ons melden.

Als u een oeverconstructie vervangt of onderhoudt, hoeft u dit niet te melden.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op. 

Heeft u gevonden wat u zocht?