De afgelopen maanden hebben wij rioolgemaal 157 en 185 gerenoveerd. Ze zijn weer helemaal als nieuw! Rioolgemaal 157 is belangrijk om het afvalwater van de vakantieparken, campings en de scouting uit het buitengebied van Zeewolde af te voeren. Rioolgemaal 185 is te vinden op industrieterrein Trekkersveld II in Zeewolde. Dit rioolgemaal pompt het afvalwater van de bedrijven op dit industrieterrein naar de afvalwaterzuivering in Zeewolde. Aannemer Mous Waterbeheer heeft in opdracht van waterschap Zuiderzeeland de werkzaamheden uitgevoerd. Wat we hebben gedaan en hoe het afvalwater bij de afvalwaterzuivering in Zeewolde komt, leest u in dit nieuwsbericht.  

Het nut van rioolgemalen 

Om afvalwater bij de zuivering in Zeewolde te krijgen zijn rioolgemalen nodig. Het gerenoveerde rioolgemaal 157 pompt het afvalwater door een persleiding naar het rioolgemaal 175 aan de Sportlaan. Daarna stroomt het afvalwater door een andere persleiding naar de afvalwaterzuivering (AWZI) in Zeewolde. Op de AWZI zuiveren we het afvalwater. Het gerenoveerde rioolgemaal 185 pompt het afvalwater door een persleiding. En gaat rechtstreeks naar de afvalwaterzuivering (AWZI) in Zeewolde. 

Rioolgemaal 157

Om veilig te werken, hebben we de werkzaamheden in etappes uitgevoerd. Tijdens de renovatie hebben we het afvalwater opgevangen in het voorliggende vrijvervalriool. Zo kon de aannemer veilig werken in de natte kelder van het rioolgemaal. Het vrijvervalriool is een rioolstelsel waarbij het rioolwater door de zwaartekracht van een hoger punt naar een laag punt stroomt. De natte kelder onder de grond is de plek waar normaal gesproken het afvalwater instroomt. Op sommige momenten is afvalwater met een zuigwagen naar een ander rioolgemaal afgevoerd. 

Wat is er allemaal vernieuwd? 

De afsluiter tussen de natte kelder en het voorliggende vrijvervalriool hebben we vervangen. Ook al het leidingwerk, voetbochten, geleidestangen en niveaumetingen zijn vervangen. De bestaande pompen die het afvalwater door het rioolgemaal heen pompen hebben we weer aangesloten op het nieuwe leidingwerk in de kelder. In de grond naast het rioolgemaal ligt de persleiding waar we het afvalwater naar rioolgemaal 175 doorheen pompen. Ook dit leidingwerk met afsluiters en pig-lanceerinrichting zijn vervangen. Deze lanceerinrichting maakt het mogelijk om persleidingen van binnen schoon te maken. Tot slot is er nog een debietmeting geplaatst. Met de debietmeting kunnen we precies zien hoeveel afvalwater door de persleiding stroomt.  

We kunnen energiezuiniger het afvalwater verpompen 

Hiervoor is de bestaande schakelkast met daarin de elektrische- en besturingsinstallatie, inclusief frequentieregelaars, in zijn geheel vervangen en gemoderniseerd. De besturing voldoet daarmee weer aan onze laatste standaard. 

De 2300 meter lange persleiding is van binnen schoongemaakt 

Dat was nodig, omdat er in de afgelopen jaren heel wat afvalwater door de persleiding heen heeft gestroomd. Dat schoonmaken doen we met een soort ronde spons. Dit noemen we een foampig.  Via de vernieuwde pig-lanceerinrichting gaat de foampig de persleiding in. Door de druk van de pomp is de foampig door de persleiding heen gedrukt. Alle vet en vuilresten aan de binnenkant van de leiding is zo verwijderd.  

Rioolgemaal 185

Om veilig te werken hebben we een tijdelijke pompinstallatie gebruikt. Het afvalwater hebben we opgevangen in het voorliggende vrijvervalriool. Het vrijvervalriool is een rioolstelsel waarbij het rioolwater door de zwaartekracht van een hoger punt naar een laag punt stroomt. De natte kelder onder de grond is de plek waar normaal gesproken het afvalwater instroomt. Met een tijdelijke pompinstallatie hebben we het afvalwater om het rioolgemaal heen gepompt. Zo kon de aannemer veilig werken in de natte kelder van het rioolgemaal.  

Wat is er allemaal vernieuwd?  

De afsluiter tussen de natte kelder en het voorliggende vrijvervalriool hebben we vervangen. Ook het complete leidingwerk, voetbochten, geleidestangen en niveaumetingen zijn vervangen. Bij dit rioolgemaal zijn de pompen die het afvalwater verpompen ook vervangen. In de grond naast het rioolgemaal ligt de persleiding waardoor heen we het afvalwater naar de afvalwaterzuivering pompen. Ook dit leidingwerk met afsluiters en pig-lanceerinrichting is vervangen. Deze lanceerinrichting maakt het mogelijk om persleidingen van binnen schoon te maken. Tot slot is de bestaande debietmeting nog vervangen. Zo kunnen we precies zien hoeveel afvalwater het rioolgemaal verpompt. 

De 800 meter lange persleiding is van binnen schoongemaakt  

Dat was nodig, omdat er in de afgelopen jaren heel wat afvalwater door de persleiding heen heeft gestroomd. Dat schoonmaken doen we met een soort ronde spons. Dit noemen we een foampig.  Via de vernieuwde pig-lanceerinrichting gaat de foampig de persleiding in. Door de druk van de pomp is de foampig door de persleiding heen gedrukt. Alle vet en vuilresten aan de binnenkant van de leiding hebben we zo verwijderd.   

We kunnen energiezuiniger het afvalwater verpompen  

Hiervoor is de bestaande schakelkast met daarin de elektrische- en besturingsinstallatie, inclusief frequentieregelaars, in zijn geheel vervangen en gemoderniseerd. De besturing voldoet daarmee weer aan onze laatste standaard.  

Afrondingen van de werkzaamheden buiten 

Tot slot zijn de terreinen rondom de rioolgemalen weer netjes afgewerkt. De bestaande bestrating rond de rioolgemalen en de paden er naartoe zijn hergebruikt en opnieuw gelegd. Het dek van de natte kelder van de rioolgemalen zijn voorzien van een nieuwe slijtlaag. De open gegraven grond is weer ingezaaid met graszaad. 

Meer informatie over het zuiveren van afvalwater: https://www.zuiderzeeland.nl/zuiveren-van-afvalwater