In Flevoland staan vijf afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s). Die verwerken het afvalwater dat u wegspoelt via afvoerputjes, gootsteen en toilet. Hoe werkt een AWZI en wat is belangrijk voor een goede verwerking van afvalwater? U leest het op deze pagina.

Wat doen AWZI’s?

Op deze afbeelding kunt u zien hoe we afvalwater zuiveren. In de tekst eronder leest u de beschrijving van de stappen. 

1. Grof vuil/Harkrooster

Het afvalwater komt via grote leidingen de zuivering binnen. Deze leidingen noemen we persleidingen. Het binnenkomende afvalwater noemen we influent. Bij binnenkomst stroomt het eerst naar het harkrooster. Dit rooster verwijdert het grove vuil. De gekste dingen komen voorbij. Bijvoorbeeld stukken plastic, tandenborstels en speelgoed. De vochtige doekjes staan op nummer 1. Vochtige doekjes lossen namelijk niet in water op. Het grofvuil persen we samen en voeren we af naar een afvalverwerker. Het afvalwater stroomt verder naar de voorbezinktank.   

2. Voorbezinktank

Het water stroomt binnen via het midden van de voorbezinktank. In deze tank doet de zwaartekracht zijn werk. De zwaardere vaste vuildeeltjes zakken naar de bodem. Deze vuildeeltjes noemen we primair slib. In dit slib zit nog veel water. Op de pagina slibverwerking kunt u lezen hoe we het primair slib verder verwerken. Het afvalwater stroomt door naar de beluchtingstank.

3. Beluchtingstank

De beluchtingstank is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van het zuiveringsproces. Hier begint de afbraak van afvalstoffen. Bacteriën ‘eten’ het afvalwater ‘schoon’. Beluchters brengen zuurstof in het water waardoor dit proces sneller gaat. Het water is continu in beweging. Het mengsel van vuil water en de bacteriënmassa heet ‘actief slib’. Nadat het ongeveer een dag in de beluchtingstank is gebleven, stroomt het mengsel van water en actief slib met de bacteriën naar de nabezinktank. Klaar voor de volgende stap!

4. Nabezinktank

In de nabezinktank scheiden we het water van het slib. Het water stroomt binnen via het midden van de nabezinktank. Als de nabezinktank helemaal gevuld is, stroomt het gezuiverde water langzaam over de rand van de nabezinktank naar het oppervlaktewater. Ook in deze tank zakt het slib door de zwaartekracht naar de bodem. Een retourvijzel pompt het slib omhoog waarna het zogenaamde retourslib verdeeld wordt. Het grootste deel van het retourslib gaat terug naar de beluchtingstank. Hier kunnen de bacteriën opnieuw hun werk doen. Het overige deel gaat naar de slibverwerking.

5. Schoon water

De zuivering loost het gezuiverde water op het oppervlaktewater. In Flevoland zijn dat de vaarten. Het gezuiverde water noemen we effluent. Dit water moet aan strenge eisen voor de waterkwaliteit voldoen. Daarom meten we altijd of het gezuiverde water aan deze eisen voldoet.

Helpt u een handje mee?

Chemische middelen en medicijnresten kunnen we moeilijk uit het afvalwater zuiveren. Het is daarom belangrijk dat u naast water alleen de 3 P’s doorspoelt. Pleepapier, poep en plas. Benieuwd naar de tips wat u kunt doen om uw leidingen en het water in de sloot zo schoon mogelijk te houden? Kijk op “Houd het zuiver!”.  

Nieuwe ontwikkelingen  

Om afvalwater nog beter te zuiveren zijn we altijd op zoek naar nieuwe technieken. Bijvoorbeeld voor de verwijdering van medicijnresten en PFAS. Maar ook voor het terugwinnen van grondstoffen zoals cellulose, fosfor en stikstof. Samen met andere waterschappen doen we onderzoek.

VR Tour afvalwaterzuiveringsinstallatie Almere

 Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Met deze virtual reality tour kun je precies zien hoe wij ons afvalwater zuiveren. Let op: u bekijkt de tour het beste op een groot scherm, zoals een laptop of pc. Of een grote smartphone met het scherm gedraaid.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op. 
 

Afvalwaterzuivering Almere

Heeft u gevonden wat u zocht?