Leidingen, besturingsinstallatie en afsluiters vervangen: vanaf maandag 22 mei renoveren wij de komende drie weken rioolgemaal 157 langs de Dasselaarweg in Zeewolde. Wat we precies gaan doen en wat dat voor u betekent leest u hier. 

Waarom renoveren we? 

Het rioolgemaal pompt het afvalwater van het achterliggende gebied naar het rioolgemaal 175 aan de Sportlaan. Van hieruit wordt het afvalwater naar de afvalwaterzuivering (AWZI) in Zeewolde gepompt. Op de afvalwaterzuivering wordt het afvalwater vervolgens gezuiverd. Om te garanderen dat het rioolgemaal ook in de toekomst goed zal functioneren, is renovatie van het rioolgemaal nodig. Aannemer Mous Waterbeheer realiseert de renovatie van het rioolgemaal. 

Voor de veiligheid zetten we het werkterrein af met bouwhekken  

Het rioolgemaal ligt naast de Dasselaarweg. Vanwege de graafwerkzaamheden zetten wij het werkterrein af. U heeft daar in het verkeer geen last van.  

U kunt als inwoner en bedrijf afvalwater blijven afvoeren 

Tijdens de werkzaamheden blijven we het afvalwater van het achterliggende gebied in Zeewolde afvoeren. Op een aantal momenten moet het rioolgemaal helemaal uit bedrijf worden genomen. Bijvoorbeeld wanneer de aannemer veilig in de natte kelder werkzaamheden uitvoert of wanneer er gewerkt wordt aan de persleiding. Op die momenten voeren we het afvalwater met tankwagens af. 

Werkzaamheden tijdens de renovatie 

Bent u nieuwsgierig wat wij de komende drie weken precies gaan doen? Het is wat technisch, dus we proberen het hier zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen.  

Het rioolgemaal bestaat uit een schakelkast en een natte kelder. In de schakelkast is de elektrische installatie en de besturingsinstallatie geplaatst. Deze worden compleet vervangen en gemoderniseerd. Onder de grond zit de natte kelder van het rioolgemaal. Hier stroomt het afvalwater binnen. Het afvalwater wordt in de natte kelder gebufferd en dat pompen we naar een ander rioolgemaal in Zeewolde. We vervangen het complete leidingwerk en afsluiters in de natte kelder. De beide vuilwaterpompen zijn eerder al vervangen en worden hergebruikt. In de grond achter het rioolgemaal ligt de persleiding waar het afvalwater doorheen wordt gepompt. In de persleiding vervangen we twee afsluiters en een stuk van de persleiding. Ook plaatsen we een debietmeting en een pig-lanceerinrichting waarmee het mogelijk wordt om de persleiding te kunnen reinigen met een foampig. Na de renovatie wordt de persleiding ook gereinigd met een foampig.  

Meer informatie over het zuiveren van afvalwater: www.zuiderzeeland.nl/zuiveren-van-afvalwater