BoschSlabbers landschapsarchitecten heeft voor Versterking IJsselmeerdijk in de verkenningsfase een Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) opgesteld. Het RKK heeft als doel te sturen en te inspireren op ruimtelijke kwaliteit en vormt een kader voor een goede landschappelijke vormgeving en inpassing van de dijkversterkingsmaatregelen. Hiervoor zijn interviews afgenomen en is een online belevingsonderzoek gedaan.

RKK 2.0 

Het RKK is in de verkenningsfase meegenomen bij de afweging van de mogelijke alternatieven voor de versterking. Op basis van de Voorkeursbeslissing (het resultaat van de verkenningsfase) is het RKK voor de planuitwerkingsfase geüpdatet. Daarbij is specifieke aandacht geweest voor de inrichting en uitstraling van de vooroever en vooroeverdam. Dit RKK 2.0 nemen wij mee bij de afweging van de keuzes voor deze dijkversterking.

Helaas hebben wij geen digitaal toegankelijke versie van het RKK die wij op onze projectpagina kunnen plaatsen. Als u het RKK wilt ontvangen, neem dan contact op met omgevingsmanager Toine de Gier via 0320 274 911 of ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?