Ruim helft Nederlanders wil gaan stemmen voor waterschapsverkiezingen

Uit onderzoek van de Unie van Waterschappen blijkt dat 56% van de Nederlanders van plan is om te gaan stemmen voor de waterschapsverkiezingen op 15 maart. De keuzes die de waterschappen maken over hoe om te gaan met thema’s als extreem weer, de inrichting van Nederland en de zuivering van rioolwater hebben impact op het dagelijks leven van alle Nederlanders. Met hun stem bepalen Nederlanders mede waar de waterschapsbelasting aan wordt besteed. Mensen hebben een sterke mening over waterbeheer in hun regio, maar weten vaak (nog) niet welke partij daarbij past.  

Grote waterschapsthema's belangrijk

Uit het onderzoek blijkt dat 85% van de Nederlanders de grote waterschapsthema’s belangrijk vindt. Wanneer Nederlanders gevraagd wordt te kiezen hoe om te gaan met deze thema’s lopen de meningen uiteen.

De plek waar je woont is bepalend voor wat je belangrijk vindt

De thema’s waar Nederlanders belang aan hechten en waar zij eventueel meer belasting voor zouden willen betalen zijn zeer locatiegebonden. De inwoners van kustgelegen waterschappen focussen op de bouw en het onderhoud van dijken, terwijl inwoners van meer landinwaarts gelegen waterschappen de afvoer van water bij extreem weer belangrijk vinden en het water de ruimte willen geven.

De stemhulp helpt bij het kiezen

Een ruime meerderheid (62%) geeft aan niet te weten welke partij het best bij hun standpunt past. Voor hulp bij het maken van een keuze voor welke partij in de eigen regio kan worden gestemd, hebben de waterschappen de stemhulp mijnstem.nl gelanceerd. 

Bekende boswachters en meteorologen vertellen waarom te gaan stemmen 

Verschillende bekende meteorologen, boswachters, ecologen en wetenschappers hebben zich aangesloten bij de verkiezingscampagne. Zij benadrukken vanuit hun eigen ervaring het belang van het stemmen. 

Arjan Postma (boswachter, televisiepersoonlijkheid en schrijver van natuurboeken): “Wat wij doen met het water zal bepalend zijn voor hoe Nederland eruit zal zien in de toekomst. De natuur staat onder druk in Nederland en ons waterbeheer bepaalt hoe we dat kunnen herstellen. Meer leven? Of meer beton? Het is van het grootste belang dat we daar op 15 maart allemaal over meebeslissen.” 

Amara Onwuka (meteoroloog en presentatrice Weer.nl): “Om onze leefomgeving klimaatbestendig te maken is tegenwoordig slim waterbeheer nodig. Hoe gaan we dat water beheren, vasthouden en verplaatsen na zware buien of juist bij extreme droogte. Gaan we voor hogere dijken of geven we juist de rivier de ruimte? Moet het opvangen van regenwater worden verplicht? Denk jij mee over de toekomst van ons water?” 

Andere bekende Nederlanders die de campagne vanuit hun eigen expertise onder de aandacht brengen zijn o.a. meteoroloog Dennis Wilt en ecoloog Camilla Dreef.