Provincie Flevoland is momenteel bezig om alle 11 provinciale sluizen en 13 beweegbare bruggen in vier jaar op te knappen. Dit doet zij in het project ‘Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen’ (GOBS)(externe link)

Binnenkort starten de renovatiewerkzaamheden op de Voorstersluis en Marknessersluis. Bij de Voorstersluis wordt het beweegbare deel van de brug vernieuwd. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen via een speciaal aangelegde noodbrug over de sluis en een gedeelte van terrein gemaal Smeenge passeren. De belangrijkste link van Waterschap Zuiderzeeland met het project GOBS, is de Marknessersluis. Elke nacht wordt er water afgevoerd om de Hoge Afdeling van de Noordoostpolder op peil te houden.

De provincie renoveert de Marknessersluis

Alle vier de sluisdeuren (aan zowel de hoge als de lage kant) worden gerenoveerd. Hiervoor worden de deuren uit de sluis getakeld, waarna een gespecialiseerd bedrijf ze opknapt. De deuren kunnen niet tegelijkertijd uit de sluis worden gehaald. Daarom gebeurt dit in twee keer. Vanuit waterveiligheid is het ook nodig om een noodkeerschot te plaatsen tijdens de renovatie. Dit voorkomt dat er een te laag peil kan ontstaan.

Tijdens de werkzaamheden regelt het waterschap het waterpeil

Het waterpeil regelen we via een kleine opening tussen het noodkeerschot. Deze opening is precies zo groot, dat in normale weersomstandigheden het water op peil blijft. Bij neerslag en een te hoog peil zorgt gemaal Smeenge dat het waterpeil toch stabiel blijft.

De renovatie duurt van 17 oktober 2022 tot en met 9 februari 2023

De renovatie van de Marknessersluis duurt 17 weken. De brug over de sluis blijft toegankelijk voor het wegverkeer. Voor de scheepvaart is de sluis wel de hele periode van 17 weken gestremd. In 2023 vervangen we de hydraulische aandrijving. Deze ombouw veroorzaakt geen overlast voor het weg- en scheepvaartverkeer.